Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības plāns 2024. gadam

  Kuldīgas_sociāla_dienesta_darbības_plāns_2024_gadam

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības plāns 2023. gadam

  Kuldīgas_sociāla_dienesta_darbības_plāns_2023_gadam

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības plāns 2022. gadam

  Kuldīgas_sociāla_dienesta_darbības_plāns_2022_gadam

Kuldīgas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam

  Kuldīgas_novada attīstības programma 2022.-2028. gadam

Kuldīgas pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2018. gadam

   videja-termina-strategija.-2016.-2018.gadam

Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2012.-2018.gadam

    Sociālo-pakalpojumu-attīstības-stratēģija-2012-2018-gadam