Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām

Pakalpojuma mērķis

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām tiek sniegts, lai no prettiesiskām darbībām cietis bērns un no vardarbības cietusi pilngadīga persona atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un integrētos sabiedrībā.

Pakalpojumu piešķir
  • bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;
  • pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības – fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles.
Pakalpojums ietver
  • bērnam sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām vai kompleksu sociālās rehabilitācijas kursu līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • pilngadīgai personai sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT