Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālo prasmju pilnveides un atbalsta grupas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Sociālo prasmju pilnveides un atbalsta grupas pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, rast risinājumu personas problēmām, gūt motivāciju un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu risināšanas pieredzi. 

Pakalpojums ietver 

Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu. 

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu.

! Pakalpojums tiek nodrošināts komplektējot grupu.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, konkrētam gadījumam.