Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām

Pakalpojuma mērķis 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām tiek sniegts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušai personai.

Pakalpojums ietver

Pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības. 

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir pilngadīgai personai, kura izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, ir izteikusi draudus pielietot vardarbību vai pienākumu saņemt pakalpojumu ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis.

 

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

KONTAKTPERSONA:

Sociālā darbiniece
Daiga Zemke
63320217; 27020736
daiga.zemke@kuldiga.lv