Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

RUMBAS PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Vineta Brūdere-Sedliņa (aizvieto) (Pr., O., P.)

Tel. 27020742;

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ilze Balode (T.)

Tel. 29335412; ilze.balode@kuldigasnovads.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (C.)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv