Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

RUMBAS PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inese Šķēle (Pr., O., P.)

Tel. 28632702; inese.skele@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ilze Balode (T.)

Tel. 29335412; ilze.balode@kuldigasnovads.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (C.)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv