Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

RUMBAS PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gunita Šternberga (C.)

Tel. 28632702; gunita.sternberga@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Santa Šūna – Šauba (T.)

Tel. 29335412; santa.suna-sauba@kuldigasnovads.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (Pr., O., P.)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv