Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

RUMBAS PAGASTS

Klientu pieņemšana: Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Iveta Gaspare (T.)

Tel. 27864780; iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Dina Šimpermane (C.)

Tel. 28368325; dina.simpermane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (Pr., P.; mēneša pirmā un trešā otrdiena – pieņemšana Bukaišos)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv