Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Skrunda

Klientu apkalpošanas centrs Skrundā, Kalēju ielā 4

Klientu pieņemšana

Pr. 9:00-12:00 no 13:00-18:00

C. 9:00-12:00 no 13:00-17:00

 

Klientu apkalpošana iepriekš vienojoties

O. 8:00-12:00 no 13:00-17:00

T. 8:00-12:00 no 13:00-17:00

P. 8:00-12:00 no 13:00-16:00

Klientu apkalpošanas speciāliste Lelde Eglīte

Tel. 63331295; 28671318; lelde.eglite@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inga Eikina

Tel. 28641348; inga.eikina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Lāsma Lasmane

Tel. 28650529; lasma.lasmane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Mirdza Raga

Tel. 28694587; mirdza.raga@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Rīnava (otrdienās)

Tel. 29481085; gunta.rinava@kuldigasnovads.lv