Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā rehabilitācija institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts bērnam, kuram ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem, kā arī bērnam, kuram ir radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem