Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ALSUNGAS PAGASTS

Klienti tiek pieņemti Pils iela 1, Alsungas pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Maira Baumane (Pr., O., P.)

Tel. 27807982; maira.baumane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (T.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (C.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv