Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ALSUNGAS PAGASTS

Klientu pieņemšana: Pils iela 1, Alsungas pagasts

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Eva Bērziņa (Pr.)

Tel. 29335412; eva.berzina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (T., C)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (O., T., P.)

Tel. 22013423; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv