Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

KONTAKTI

Sociālā dienesta direktore
SARMĪTE SEGLIŅA
Tel. 63350604, 27020732
sarmite.seglina@kuldigasnovads.lv

Marlēna Vidmane

Direktores vietniece
MARLĒNA VIDMANE
Tel. 63350603; 27020746
marlena.vidmane@kuldigasnovads.lv

Lorita Rimaševska

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
LORITA RIMAŠEVSKA
Tel. 63350601, 27020735
lorita.rimasevska@kuldigasnovads.lv

Gunita Sternberga

Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas vadītāja
Gunita Šternberga
Tel. 27020739

Madara Brūkle

Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļas vadītāja
MADARA BRŪKLE
Tel. 63320213, 27020751
madara.brukle@kuldigasnovads.lv

Sociālo pakalpojumu centra “Tilts” vadītāja
LĪGA KURŠINSKA
Tel. 26226595
liga.kursinska@kuldigasnovads.lv

Ineta Kleinberga

Vecākā grāmatvede
INETA KLEINBERGA
Tel. 63350106, 27020941
ineta.kleinberga@kuldigasnovads.lv

Velta Svaža

Grāmatvede
VELTA SVAŽA
Tel. 63350175, 27864134
velta.svaza@kuldigasnovads.lv

Krists Jonelis

Saimniecības vadītājs
KRISTS JONELIS
Tel. 25239177
krists.jonelis@kuldigasnovads.lv

Daiga Šica

Vecākā lietvede
DAIGA ŠICA
Tel. 63350107, 27020745
daiga.sica@kuldigasnovads.lv

Elīna Cīrule

Klientu apkalpošanas speciāliste (Kuldīgā)
ELĪNA CĪRULE
Tel. 63350107, 27020749
elina.cirule@kuldigasnovads.lv

Lelde Eglīte

Klientu apkalpošanas speciāliste (Skrundā)
LELDE EGLĪTE
Tel. 63331295; 28671318
lelde.eglite@kuldigasnovads.lv

Aigija Frīdenberga

Datu ievades speciāliste
AIGIJA FRĪDENBERGA
Tel. 63320213, 22337025
aigija.fridenberga@kuldigasnovads.lv

Jana Aņišina

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
JANA AŅIŠINA
Tel. 26467345
jana.anisina@kuldigasnovads.lv

Daiga Zemke

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
DAIGA ZEMKE
Tel. 27020736
daiga.zemke@kuldigasnovads.lv

Ineta Eņģele

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
INETA EŅĢELE
Tel. 27020733
ineta.engele@kuldigasnovads.lv

Madara Baranovska

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (asistenta pakalpojumi)
MADARA BARANOVSKA
Tel. 20293014
madara.baranovska@kuldigasnovads.lv

Daiga Ezerniece

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
DAIGA JANSONE
Tel. 63350602, 20293012
daiga.jansone@kuldigasnovads.lv

Inese Jaunzeme

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
INESE JAUNZEME
Tel. 63350602, 27020734
inese.jaunzeme@kuldigasnovads.lv

Sociālā dienesta logo

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Alsungā, Ēdole, Gudeniekos, Īvandē
EVA BĒRZIŅA
Tel. 29335412
eva.berzina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Padurē, Pelčos, Vilgālē, Priedainē
IEVA PAIČA
Tel. 27810191
ieva.paica@kuldigasnovads.lv

Sociālā dienesta logo

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Snēpelē, Turlavā, Laidos
ĀRIJA BRŪDERE
Tel. 27843923
arija.brudere@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
GUNTA STIBA
Tel. 28608498
gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

Sintija Stepina

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
SINTIJA STEPIŅA (ilgstošā prombūtnē)
Tel. 28608498
sintija.stepina@kuldigasnovads.lv

Dina Simpermane

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Kabilē, Rendā, Vārmē, Rumbā
DINA ŠIMPERMANE
Tel. 28368352
dina.simpermane@kuldigasnovads.lv

Sociālā dienesta logo

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Skrundā, Skrundas pagastā
LĀSMA LASMANE
Tel. 28650529
lasma.lasmane@kuldigasnovads.lv

Agnese Zīlīte

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību Kuldīgā
AGNESE ZĪLĪTE
Tel. 63350600, 27844910
agnese.zilite@kuldigasnovads.lv

Lolita Rožkalne - Skaržinska

Sociālās palīdzības organizatore Kuldīgā
LOLITA ROŽKALNE-SKARŽINSKA
Tel. 63350600, 27800188
lolita.rozkalne@kuldigasnovads.lv

Elita Erba

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību Kuldīgā
ELITA ERBA
Tel. 63350600, 28626145
elita.erba@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību
Pelčos, Vilgālē, Priedainē
KEISIJA HEIDEMANE
Tel. 26349549
keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

Aivija Blinde

Sociālās palīdzības organizatore
Kabilē, Vārmē, Rendā
AIVIJA BLINDE
Tel. 29404212
aivija.blinde@kuldigasnovads.lv

Daiga Korpfa

Sociālās palīdzības organizatore
Laidos, Turlavā, Snēpelē
DAIGA KORPFA
Tel. 26620677
daiga.korpfa@kuldigasnovads.lv

Gunta Rīnava

Klientu apkalpošanas speciāliste Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļā
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē, Skrundā
GUNTA RĪNAVA
Tel. 29481085
gunta.rinava@kuldigasnovads.lv

Sociālās palīdzības organizatore
Gudeniekos, Alsungā
JOLANTA DOMBROVSKA
Tel. 27885233
jolanta.dombrovska@kuldigasnovads.lv

Lina Andersone

Sociālās palīdzības organizatore
Ēdolē, Padurē, Rumbā
LĪNA SPECIUSA-ANDERSONE
Tel. 20293013
lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

Mirdza Raga

Sociālā darbiniece darbā ar sociālo palīdzību
Skrundā, Skrundas pagastā
MIRDZA RAGA
Tel. 28694587
mirdza.raga@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
LIGITA BERGMANE
Tel. 63350601, 27020738
ligita.bergmane@kuldigasnovads.lv

Vineta Brūdere - Sedliņa

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
VINETA BRŪDERE-SEDLIŅA
Tel. 63322276; 27020742
vineta.brudere@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem
Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā, Īvandē
LAILA JANKOVSKA
Tel. 22013423
laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Padurē, Pelčos, Priedainē, Vilgālē
LAILA ŠTĀLE
Tel. 25652169
laila.stale@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Kabilē, Rendā, Vārmē, Rumbā
IVETA GASPARE
Tel. 27864780
iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Laidos, Turlavā, Snēpelē
LAILA KUDIŅA
Tel. 26553069
laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Inga Eikina

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Skrundā, Skrundas pagastā
INGA EIKINA
Tel. 28641348
inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Una Pole

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
UNA POLE
Tel. 29254339
una.pole@kuldigasnovads.lv

Sociālā dienesta logo

Sociālā darbiniece darbā ar jauniešiem
IEVA RANCĀNE
Tel. 25649585
ieva.rancane@kuldigasnovads.lv

SOCIĀLĀ DIENESTA REKVIZĪTI