Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

SOCIĀLĀ DIENESTA REKVIZĪTI

KONTAKTI

Tel. 63350604, 27020732

sarmite.seglina@kuldiga.lv

Tel. 63323427, 27020739

agnese.inapsa@kuldiga.lv

Tel. 63350601, 27020735

lorita.rimasevska@kuldiga.lv

Tel. 63320213, 27020751

madara.brukle@kuldiga.lv

Tel. 63350107, 27020745

daiga.sica@kuldiga.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste (Kuldīgā)

ELĪNA CĪRULE

Tel. 63350107, 27020749

elina.cirule@kuldigasnovads.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste (Skrundā)

LAURA JONAITE

Tel. 63331295; 28671318

laura.jonaite@kuldigasnovads.lv

Datu ievades speciāliste

DACE SMIRNOVA

Tel. 63320213, 22337025

dace.smirnova@kuldiga.lv

Vecākā grāmatvede

INETA KLEINBERGA

Tel. 63350106, 27020941

 ineta.kleinberga@kuldiga.lv

Grāmatvede

VELTA SVAŽA

Tel. 63350175, 27864134

velta.svaza@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem

INESE JAUNZEME

Tel. 63350602, 27020734

inese.jaunzeme@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem

ANETE ORNIŅA

Tel. 63350602, 20293012

anete.ornina@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (DI projekts)

INETA ENĢELE

Tel. 63350605, 27020733

ineta.engele@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (asistenta pakalpojumi)

MADARA BARANOVSKA

Tel. 63350605, 20293014

madara.baranovska@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

LELDE ROZEVSKA

Tel. 63323427, 27021901

lelde.rozevska@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

DAIGA ZEMKE

Tel. 27020736

daiga.zemke@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā

MAIRA BAUMANE

Tel. 27807982

maira.baumane@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Padurē, Rumbā, Īvandē

DACE GULBE

Tel. 29335412

dace.gulbe@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Kabilē, Rendā, Vārmē

DINA ŠIMPERMANE

Tel. 28368352

dina.simpermane@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Pelčos, Vilgālē, Priedainē

JANA AŅIŠINA

Tel. 27810191

jana.anisina@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Snēpelē, Turlavā, Laidos

ĀRIJA BRŪDERE

Tel. 27843923

arija.brudere@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē

ŽANETE RENKAITE

Tel. 28608498

zanete.renkaite@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Skrundā, Skrundas pagastā

ILVA KLIEMANE

Tel. 28650529

ilva.kliemane@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

VINETA BRŪDERE-SEDLIŅA

Tel. 63322276; 27020742

vineta.brudere@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

KRISTĪNE IVANOVSKA

Tel. 63350601, 27020738

kristine.ivanovska@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar jauniešiem

IEVA RANCĀNE

Tel. 63350603; 27020746

ieva.rancane@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem

Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā

LIGITA BERGMANE

Tel. 22013423

ligita.bergmane@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Pelčos, Vilgālē, Priedainē

JANA FREIBERGA

Tel. 25652169

jana.freiberga@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Padurē, Rumbā, Īvandē

INESE ŠĶĒLE

Tel. 28632702

inese.skele@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Laidos, Turlavā, Snēpelē

LAILA KUDIŅA

Tel. 26553069

laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Kabilē, Rendā, Vārmē

GITA REMESA

Tel. 27864780

gita.remesa@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē

INGA EIKINA (aizvieto)

Tel. 28641348

inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Skrundā, Skrundas pagastā

INGA EIKINA

Tel. 28641348

inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību

Elita Erba

Tel. 63350600, 28626145

elita.erba@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore Kuldīgā

IEVA ROGOZOVA

Tel. 63350600, 28626145

ieva.rogozova@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore Kuldīgā

RITA DRAVNIECE

Tel. 63350600, 27800188

rita.dravniece@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā

JOLANTA DOMBROVSKA

Tel. 27885233

jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību

Pelčos, Vilgālē, Priedainē

GUNTA ALKŠŅUZARA

Tel. 26349549

gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Īvandē, Padurē, Rumbā

AGNESE ZĪLĪTE

Tel. 27844910

agnese.zilite@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatire

Kabilē, Vārmē, Rendā

AIVIJA BLINDE

Tel. 29404212

aivija.blinde@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Laidos, Turlavā, Snēpelē

DAIGA KORPFA

Tel. 26620677

daiga.korpfa@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar sociālo palīdzību

Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē

GUNTA STIBA

Tel. 29481085

gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar sociālo palīdzību

Skrundā, Skrundas pagastā

MIRDZA RAGA

Tel. 28694587

mirdza.raga@kuldigasnovads.lv

Nodarbību vadītāja Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

VITA TREILONE

vitatreilone@inbox.lv