KONTAKTI

SOCIĀLĀ DIENESTA

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālr. 63350107

e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv 

www.socialais.kuldiga.lv

Facebook @socdienestskuldiga  Instagram @kuldiga.socdienests

 

REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”

Reģ.nr. 90001947311

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Konta nr. LV19UNLA0050006296682

 

Klientu pieņemšana tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!!!

Pr. 9:00 -12:00 un 13:00-18:00

C. 9:00 -12:00 un 13:00-17:00

                                                                                                                                

Direktore

Sarmīte Segliņa

Tel.: 63350604, 27020732

e-pasts: sarmite.seglina@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Vecākā lietvede

Daiga Šica

Tel.: 63350107, 27020745

e-pasts: daiga.sica@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Klientu apkalpošanas speciāliste

Kristiāna Demčenko

Tel.: 63350107, 27020749

e-pasts: kristiana.demcenko@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Datu ievades speciāliste                      

Dace Smirnova

Tel.: 63320213, 22337025

e-pasts: dace.smirnova@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Vecākā grāmatvede

Ineta Kleinberga

Tel.: 63350106, 27020941

e-pasts: ineta.kleinberga@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Grāmatvede

Velta Svaža

Tel.: 63350175, 27864134

e-pasts: velta.svaza@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 

Madara Brūkle

Tel.: 63320213, 27020751

e-pasts: madara.brukle@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Elita Erba

Tel.: 63350600, 28626145

e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālās palīdzības organizatore

Anete Orniņa

Tel.: 63350600, 20293012

e-pasts: anete.ornina@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA

 

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Agnese Inapša

Tel.: 63323427, 27020739

e-pasts: agnese.inapsa@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Inese Jaunzeme

Tel.: 63350602, 27020734

e-pasts: inese.jaunzeme@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Daiga Ezerniece

Tel.: 63350602, 20293013

e-pasts: daiga.ezerniece@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ineta Enģele

Tel.: 63350605, 27020733

e-pasts: ineta.engele@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Madara Baranovska

Tel.:  63350605, 20293014

e-pasts: madara.baranovska@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar atkarīgām personām/sociālā darbiniece 

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs”

Lelde Rozevska

Tel.: 63323427, 27021901

e-pasts: lelde.rozevska@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām/sociālā darbiniece

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs”

Daiga Zemke

Tel.: 27020736

e-pasts: daiga.zemke@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Vita Treilone

e-pasts: vitatreilone@inbox.lv

——————————————————————————————————————————————————-

ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS

 

Ģimeņu atbalsta centra vadītāja   

Lorita Rimaševska

Tel.: 63350601, 27020735

e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Kristīne Ivanovska

Tel.: 63350601, 27020738

e-pasts: kristine.ivanovska@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece               

Vineta Brūdere – Sedliņa

Tel.:  63322276; 27020742

e-pasts: vineta.brudere@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbs ar jauniešiem/sociālā darbiniece

Ieva Rancāne

Tel.: 63350603; 27020746

e-pasts: ieva.rancane@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

 

ĒDOLES PAGASTS

Ēdoles pagasta pārvalde 

 

 

 

 

 

 

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., LV – 3310

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (Pr., O., P.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Maira Baumane (T.)

Tel. 27807982; maira.baumane@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (C.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

GUDENIEKU PAGASTS

Gudenieki

„Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pag., LV – 3312

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (Pr., O., P.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (T.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Maira Baumane (C.)

Tel. 27807982; maira.baumane@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

      ALSUNGAS PAGASTS

Pils iela 1, Alsunga, LV-3306

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Maira Baumane (Pr., O., P.)

Tel. 27807982; maira.baumane@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Jolanta Dombrovska (T.)

Tel. 27885233; jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (C.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

ĪVANDES PAGASTS  

Ivande

„Skolas nams”, Īvandes pag., LV – 3313

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dace Gulbe (Pr., O., P.)

Tel. 29335412; dace.gulbe@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Ieva Rogozova (T.)

Tel. 27844910; ieva.rogozova@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inese Šķēle (C.)

Tel. 28632702; inese.skele@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

PADURES PAGASTS

Padure

„Arāji”, Padure, Padures pag., LV – 3321

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Ieva Rogozova (Pr., O., P.)

Tel. 27844910; ieva.rogozova@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inese Šķēle (T.)

Tel. 28632702; inese.skele@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dace Gulbe (C.)

Tel. 29335412; dace.gulbe@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

RUMBAS PAGASTS

Rumba

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., LV – 3301

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inese Šķēle (Pr., O., P.)

Tel. 28632702; inese.skele@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dace Gulbe (T.)

Tel. 29335412; dace.gulbe@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Ieva Rogozova (C.)

Tel. 27844910; ieva.rogozova@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

KABILES PAGASTS

Kabile

„Spārītes”, Kabile, Kabiles pag., LV – 3314

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (Pr., O., P.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (T.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gita Remesa (C.)

Tel. 27864780; gita.remesa@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

RENDAS PAGASTS

renda_2016_r

„Vīgneri”, Renda, Rendas pag., LV – 3319

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (Pr., O., P.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gita Remesa (T.)

Tel. 27864780; gita.remesa@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (C.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

VĀRMES PAGASTS

varmes_pagasta_parvalde_05

„Avotiņi”, Vārme, Vārmes pag., LV – 3333

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Gita Remesa (Pr., O., P.)

Tel. 27864780; gita.remesa@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Aivija Blinde (T.)

Tel. 29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dina Šimpermane (C.)

Tel. 28368352; dina.simpermane@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

 

KURMĀLES PAGASTS (Vilgāle)

Kurmale

„Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag., LV – 3332

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (Pr., O., P.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Jana Freiberga (T.)

Tel. 25652169; jana.freiberga@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (C.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

KURMĀLES PAGASTS (Priedaine)

priedaine

“Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pag., LV – 3301

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Jana Freiberga (Pr., O., P.)

Tel. 25652169; jana.freiberga@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (T.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (C.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

PELČU PAGASTS

 

 

 

 

 

 

 

„Pelču pils”, Pelči, Pelču pag., LV – 3322

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (Pr., O., P.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (T.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Jana Freiberga (C.)

Tel. 25652169; jana.freiberga@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

 

LAIDU PAGASTS

Laidi

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pag., LV – 3317

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korfa (Pr., O., P.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ārija Brūdere (T.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (C.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

 

TURLAVAS PAGASTS

Turlava

Gundegu iela 1, Turlavas pag., LV – 3329

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (Pr., O., P.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korfa (T.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ārija Brūdere (C.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

SNĒPELES PAGASTS

Snepele

„Pagastmāja”, Snēpeles pag., LV – 3328

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Kudiņa (Pr., O., P.)

Tel. 26553069; laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Daiga Korfa (T.)

Tel. 26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ārija Brūdere (C.)

Tel. 27843923; arija.brudere@kuldiga.lv

——————————————————————————————————————————————————-

SKRUNDAS KLIENTU

APKALPOŠANAS CENTRS

Klientu pieņemšana

Pr. 9:00-12:00 no 13:00-18:00

C. 9:00-12:00 no 13:00-17:00

Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties

O. 8:00-12:00 no 13:00-17:00

T. 8:00-12:00 no 13:00-17:00

P. 8:00-12:00 no 13:00-16:00

 

SKRUNDA UN SKRUNDAS PAGASTS

Kalēju iela 4, Skrunda, Tālr. 63331295

Klientu apkalpošanas speciāliste Laura Jonaite

Kontakti: Tel. 63331295; 28671318; laura.jonaite@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Psiholoģe Anita Bušmane

Kontakti: Tel. 63331296

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inga Eikina

Kontakti: Tel. 28641348; inga.eikina@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ilva Kliemane

Kontakti: Tel. 28650529; ilva.kliemane@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Mirdza Raga

Kontakti: Tel. 28694587; mirdza.raga@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

NĪKRĀCES PAGASTS

“Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pag.

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Santa Knopkena (Pr., O., P.)

Kontakti: Tel. 29254339; santa.knopkena@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Žanete Renkaite (C.)

Kontakti: Tel. 28608498; zanete.renkaite@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Stiba (T.)

Kontakti: Tel. 29481085; gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

RAŅĶU PAGASTS

Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag.

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Žanete Renkaite (Pr., O., P.)

Kontakti: Tel. 28608498; zanete.renkaite@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Santa Knopkena (T.)

Kontakti: Tel. 29254339; santa.knopkena@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Stiba (C.)

Kontakti: Tel. 29481085; gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

——————————————————————————————————————————————————-

RUDBĀRŽU PAGASTS

Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag.

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Stiba (Pr., O., P.)

Kontakti: Tel. 29481085; gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Žanete Renkaite (T.)

Kontakti: Tel. 28608498; zanete.renkaite@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Santa Knopkena (C.)

Kontakti: Tel. 29254339; santa.knopkena@kuldigasnovads.lv