KONTAKTI

AĢENTŪRAS DARBINIEKU KONTAKTI

SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301

Kontakttālrunis – 63350107

soc.dienests@kuldiga.lv

www.socialais.kuldiga.lv

  Facebook @socdienestskuldiga


REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”

Reģ.nr. 90001947311

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Konta nr. LV19UNLA0050006296682


KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

laiki

Klientu pieņemšana sociālās palīdzības nodaļā tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!!!

Lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas rindā, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir iespējams telefoniski vai pa e-pastu iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, lai pieteiktu sociālās palīdzības kārtošanu Jums vēlamā laikā.

Informācijas tālrunis klientiem: 63350107  

e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv


AĢENTŪRAS DARBINIEKU

KONTAKTINFORMĀCIJA

                                                                                                                                                            

Direktore

Sarmīte Segliņa

Tel.: 63350604, 27020732

e-pasts: sarmite.seglina@kuldiga.lv


Vecākā lietvede

Daiga Šica

Tel.: 63350107, 27020745

e-pasts: daiga.sica@kuldiga.lv


Klientu apkalpošanas speciāliste

Kristiāna Demčenko

Tel.: 63350107, 27020749

e-pasts: kristiana.demcenko@kuldiga.lv


Datu ievades speciāliste                      

Dace Smirnova

Tel.: 63320213, 22337025

e-pasts: dace.smirnova@kuldiga.lv


Vecākā grāmatvede

Ineta Kleinberga

Tel.: 63350106, 27020743

e-pasts: ineta.kleinberga@kuldiga.lv


Grāmatvede

Velta Svaža

Tel.: 63350175, 27864134

e-pasts: velta.svaza@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 

Madara Brūkle

Tel.: 63320213, 27020751

e-pasts: madara.brukle@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Daiga Ezerniece

Tel.: 63350600, 20293013

e-pasts: daiga.ezerniece@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības organizatore

Anete Orniņa

Tel.: 63350600, 20293012

e-pasts: anete.ornina@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece   (BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMĀ) !!!

Anda Fabriciusa

Tel.: 63350600, 22337025

e-pasts: anda.terpa@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar pieaugušajiem/sociālā darbiniece

Daiga Zemke

Tel.: 63320217, 27020736

e-pasts: daiga.zemke@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Inese Jaunzeme

Tel.: 63350602, 27020734

e-pasts: inese.jaunzeme@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ineta Enģele

Tel.: 63350605, 27020733

e-pasts: ineta.engele@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ieva Rancāne

Tel.:  63350602, 27020746

e-pasts: ieva.rancane@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Madara Baranovska

Tel.:  63350605, 20293014

e-pasts: madara.baranovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Lorita Rimaševska

Tel.: 63350601, 27020735

e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Kristīne Ivanovska

Tel.: 63350601, 27020738

e-pasts: kristine.ivanovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece               

Vineta Brūdere – Sedliņa

Tel.:  63322276; 27020742

e-pasts: vineta.brudere@kuldiga.lv


Atbalsts ģimenēm un bērniem/nodarbību vadītāja    

Inga Mālniece

Tel.: 28325904

e-pasts: ingamalniece@inbox.lv


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Skaidrīte Šēniņa

Tel.: 27020748


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Vita Treilone

e-pasts: vitatreilone@inbox.lv


 „SOCIĀLĀ ATBALSTA – RESURSU CENTRS”

Liepājas iela 37, Kuldīga

 

     „Sociālā atbalsta – resursu centrs” vadītāja/sociālā darbiniece

Agnese Inapša

Tel.: 63323427, 27020739

e-pasts: agnese.inapsa@kuldiga.lv


Sociālā darbiniece

Lelde Rozevska

Tel.: 63323427, 27021901

e-pasts: lelde.rozevska@kuldiga.lv


Nodarbību vadītāja

Gita Remesa

Tel.:  20514134


 

PAGASTU SOCIĀLO DARBINIEKU

KONTAKTINFORMĀCIJA


 

ĒDOLES PAGASTS                  ĒDOLES_GUDENIEKU klientu pienemsanas laiki

Ēdoles pagasta pārvalde  

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3310    

Sociālā darbiniece (sociālais darbs) Ligita Bergmane     

Kontakti: tel.: 22013423;  e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv                                      

Pieņemšanas laiki:                                                                           

Pirmdienās: 9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————–

Sociālās palīdzības organizatore ( sociālā palīdzība) Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


ĪVANDES PAGASTS  

Ivande

„Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3313

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dace Gulbe

Kontakti: tel.: 29335412; e-pasts: dace.gulbe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki: 

Ceturtdienās:  9:00-12:30

———————————————————————————–

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Inese Šķēle

Kontakti: tel.: 27844910; e-pasts: inese.skele@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30


GUDENIEKU PAGASTS                        ĒDOLES_GUDENIEKU klientu pienemsanas laiki

Gudenieki

„Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3312

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  (sociālais darbs) Ligita Bergmane

Kontakti: tel.: 22013423; e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


KABILES PAGASTS

Kabile

„Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3314

Sociālās palīdzības organizatore Aivija Blinde

Kontakti: tel.: 29404212; e-pasts: aivija.blinde@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece Undīne Vēvere

Kontakti: tel.: 27864780; e-pasts: undine.vevere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00


KURMĀLES PAGASTS (Vilgāle)           VILGĀLES_PRIEDAINES klientu pienemsanas laiki

Kurmale

„Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3332

Sociālā darbiniece (sociālais darbs) Agrita Svilpe

Kontakti: tel.: 29553069; e-pasts: agrita.svilpe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


KURMĀLES PAGASTS (Priedaine)    VILGĀLES_PRIEDAINES klientu pienemsanas laiki

priedaine

“Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  (sociālais darbs) Agrita Svilpe

Kontakti: tel.: 26553069; e-pasts: agrita.svilpe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

 


LAIDU PAGASTS             LAIDU un TURLAVAS_klientu pieņemšanas laiki

Laidi

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3317

Sociālās palīdzības organizatore Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 63354428; 26620677; e-pasts: daiga.korpfa@kuldiga.lv

Pieņemšana Laidos:

Pirmdienās:  9:00-12:30

13:00 – 17:00 (katru 2. un 4. nedēļu)

Pieņemšana Sermītē:

Pirmdienās: 14:00 – 17:00 (katru 1. un 3. nedēļu)

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece  Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

Pieņemšana Laidos:

Pirmdienās:  9:00 – 12:30

13:00 – 17:00 (katru 2. un 4. nedēļu)

Pieņemšana Sermītē:

Pirmdienās: 9:00 – 12:00 (katru 1. un 3. nedēļu)


PADURES PAGASTS

Padure

„Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3321

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dace Gulbe

Kontakti: tel.: 29335412; e-pasts: dace.gulbe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:30 – 12:30; 13:00 – 17:30

———————————————————————————————————-

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Inese Šķēle

Kontakti: tel.: 27844910; e-pasts: inese.skele@kuldiga.lv

   Pieņemšanas laiki:

   Ceturtdienās:  9:00 – 12:30; 13:00 – 16:00


PELČU PAGASTS

 

 

 

 

 

 

 

„Pelču pils”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3322

Sociālā darbiniece Vija Leimane

Kontakti: tel.: 27810191; e-pasts: vija.leimane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


RENDAS PAGASTS

renda_2016_r

„Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3319

Sociālā darbiniece Tamāra Nolmane

Kontakti: tel.: 28632702; e-pasts: tamara.nolmane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


RUMBAS PAGASTS

Rumba

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

Sociālā darbiniece Elita Erba

Kontakti: tel.:  28626145; e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


TURLAVAS PAGASTS            LAIDU un TURLAVAS_klientu pieņemšanas laiki

Turlava

Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3329

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 63372368,  28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darba speciāliste  Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 26620677; e-pasts:daiga.korpfa@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00 – 12:30; 13:00 – 16:00


SNĒPELES PAGASTS

Snepele

„Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3328

Sociālā darbiniece Ārija Brūdere

Kontakti: tel.:  27843923; e-pasts: arija.brudere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


VĀRMES PAGASTS

varmes_pagasta_parvalde_05

„Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3333

Sociālās palīdzības organizatore Rita Dravniece

Kontakti: tel.: 63322275, 27800188; e-pasts: rita.dravniece@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00

———————————————————————————————————-

Sociālā darbiniece Undīne Vēvere

Kontakti: tel.: 27864780; e-pasts: undine.vevere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:00


Informāciju apkopoja: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: www.kuldiga.lv