KONTAKTI

SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301

Kontakttālrunis – 63350107

soc.dienests@kuldiga.lv

www.socialais.kuldiga.lv

Facebook @socdienestskuldiga


REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”

Reģ.nr. 90001947311

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Konta nr. LV19UNLA0050006296682


KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

laiki

Klientu pieņemšana sociālās palīdzības nodaļā tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!!!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

→ informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai soc.dienests@kuldiga.lv

→ izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu E-iesniegums iestādei iesniedzams dokuments, kurā ietverts sociālā dienesta kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesnieguma likumam.

 

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.


KONTAKTI

                                                                                                                                                         

Direktore

Sarmīte Segliņa

Tel.: 63350604, 27020732

e-pasts: sarmite.seglina@kuldiga.lv


Vecākā lietvede

Daiga Šica

Tel.: 63350107, 27020745

e-pasts: daiga.sica@kuldiga.lv


Klientu apkalpošanas speciāliste

Kristiāna Demčenko

Tel.: 63350107, 27020749

e-pasts: kristiana.demcenko@kuldiga.lv


Datu ievades speciāliste                      

Dace Smirnova

Tel.: 63320213, 22337025

e-pasts: dace.smirnova@kuldiga.lv


Vecākā grāmatvede

Ineta Kleinberga

Tel.: 63350106, 27020941

e-pasts: ineta.kleinberga@kuldiga.lv


Grāmatvede

Velta Svaža

Tel.: 63350175, 27864134

e-pasts: velta.svaza@kuldiga.lv


SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 

Madara Brūkle

Tel.: 63320213, 27020751

e-pasts: madara.brukle@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Elita Erba

Tel.: 63350600, 28626145

e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības organizatore

Anete Orniņa

Tel.: 63350600, 20293012

e-pasts: anete.ornina@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Ārija Brūdere

Tel.: 63350600, 27843923

e-pasts: arija.brudere@kuldiga.lv


SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA

 

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Agnese Inapša

Tel.: 63323427, 27020739

e-pasts: agnese.inapsa@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Inese Jaunzeme

Tel.: 63350602, 27020734

e-pasts: inese.jaunzeme@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Daiga Ezerniece

Tel.: 63350602, 20293013

e-pasts: daiga.ezerniece@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ineta Enģele

Tel.: 63350605, 27020733

e-pasts: ineta.engele@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Madara Baranovska

Tel.:  63350605, 20293014

e-pasts: madara.baranovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar atkarīgām personām/sociālā darbiniece 

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs”

Lelde Rozevska

Tel.: 63323427, 27021901

e-pasts: lelde.rozevska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar pilngadīgām personām/sociālā darbiniece

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs”

Daiga Zemke

Tel.: 27020736

e-pasts: daiga.zemke@kuldiga.lv


Sociālā darbiniece

Klientus pieņem “Sociālā atbalsta – resursu centrs” un Snēpeles pagastā

Agrita Skujeniece

Tel.: 26553069

e-pasts: agrita.skujeniece@kuldiga.lv


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Vita Treilone

e-pasts: vitatreilone@inbox.lv


ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS

 

Ģimeņu atbalsta centra vadītāja   

Lorita Rimaševska

Tel.: 63350601, 27020735

e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Kristīne Ivanovska

Tel.: 63350601, 27020738

e-pasts: kristine.ivanovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece               

Vineta Brūdere – Sedliņa

Tel.:  63322276; 27020742

e-pasts: vineta.brudere@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar jauniešiem/sociālā darbiniece

Ieva Rancāne

Tel.: 63350603; 27020746

e-pasts: ieva.rancane@kuldiga.lv


Nodarbību vadītāja    

Inga Mālniece

Tel.: 28325904

e-pasts: ingamalniece@inbox.lv


PAGASTU SOCIĀLO DARBINIEKU

KONTAKTINFORMĀCIJA


 

ĒDOLES PAGASTS

Ēdoles pagasta pārvalde 

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3310    

• Sociālā darbiniece (sociālais darbs) Ligita Bergmane     

Kontakti: tel.: 22013423;  e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĪVANDES PAGASTS  

Ivande

„Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3313

• Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dace Gulbe

Kontakti: tel.: 29335412; e-pasts: dace.gulbe@kuldiga.lv

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Ieva Rogozova

Kontakti: tel.: 27844910; e-pasts: ieva.rogozova@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GUDENIEKU PAGASTS

Gudenieki

„Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3312

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece  (sociālais darbs) Ligita Bergmane

Kontakti: tel.: 22013423; e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KABILES PAGASTS

Kabile

„Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3314

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Aivija Blinde

Kontakti: tel.: 29404212; e-pasts: aivija.blinde@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Gita Remesa

Kontakti: tel.: 27864780; e-pasts: gita.remesa@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KURMĀLES PAGASTS (Vilgāle)

Kurmale

„Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3332

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Jana Aņišina

Kontakti: tel.: 27810191; e-pasts: jana.anisina@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece  (pabalsti) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KURMĀLES PAGASTS (Priedaine)

priedaine

“Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

• Sociālā darbiniece (pabalsti) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece  (pakalpojumi) Jana Aņišina

Kontakti: tel.: 27810191; e-pasts: jana.anisina@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LAIDU PAGASTS

Laidi

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3317

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 26620677; e-pasts: daiga.korpfa@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece  (pakalpojumi) Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PADURES PAGASTS

Padure

„Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3321

• Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Dace Gulbe

Kontakti: tel.: 29335412; e-pasts: dace.gulbe@kuldiga.lv

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Ieva Rogozova

Kontakti: tel.: 27844910; e-pasts: ieva.rogozova@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PELČU PAGASTS

 

 

 

 

 

 

 

„Pelču pils”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3322

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Jana Aņišina

Kontakti: tel.: 27810191; e-pasts: jana.anisina@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece (pabalsti) Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.: 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RENDAS PAGASTS

renda_2016_r

„Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3319

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Inese Šķēle

Kontakti: tel.: 28632702; e-pasts: inese.skele@kuldiga.lv

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti)  Aivija Blinde

Kontakti: tel.: 29404212; e-pasts: aivija.blinde@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RUMBAS PAGASTS

Rumba

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Inese Šķēle

Kontakti: tel.:  28632702; e-pasts: inese.skele@kuldiga.lv

• Sociālās palīdzības organizatore (pabalsti) Rita Dravniece

Kontakti: tel.: 27800188; e-pasts: rita.dravniece@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TURLAVAS PAGASTS

Turlava

Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3329

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

• Sociālā palīdzības organizatore (pabalsti) Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 26620677; e-pasts:daiga.korpfa@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SNĒPELES PAGASTS

Snepele

„Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3328

• Sociālā darbiniece (pabalsti) Ārija Brūdere

Kontakti: tel.: 27843923; e-pasts: arija.brudere@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Agrita Skujeniece

Kontakti: tel.: 26553069; e-pasts: agrita.skujeniece@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VĀRMES PAGASTS

varmes_pagasta_parvalde_05

„Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3333

• Sociālās palīdzības organizatore Rita Dravniece

Kontakti: tel.: 63322275, 27800188; e-pasts: rita.dravniece@kuldiga.lv

• Sociālā darbiniece (pakalpojumi) Gita Remesa

Kontakti: tel.: 27864780; e-pasts: gita.remesa@kuldiga.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informāciju apkopoja: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: www.kuldiga.lv