Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

KONTAKTI

Sociālā dienesta direktore
SARMĪTE SEGLIŅA
Tel. 63350604, 27020732
sarmite.seglina@kuldiga.lv

Direktores vietniece
MARLĒNA VIDMANE
Tel. 63350603; 27020746
marlena.vidmane@kuldigasnovads.lv

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja
LORITA RIMAŠEVSKA
Tel. 63350601, 27020735
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

Sarmīte Embrika

Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas vadītāja
SARMĪTE EMBRIKA
Tel. 63323427; 27020739
sarmite.embrika@kuldigasnovads.lv

Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļas vadītāja
MADARA BRŪKLE
Tel. 63320213, 27020751
madara.brukle@kuldiga.lv

Vecākā lietvede
DAIGA ŠICA
Tel. 63350107, 27020745
daiga.sica@kuldiga.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste (Kuldīgā)
ELĪNA CĪRULE
Tel. 63350107, 27020749
elina.cirule@kuldigasnovads.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste (Skrundā)
LELDE EGLĪTE
Tel. 63331295; 28671318
lelde.eglite@kuldigasnovads.lv

Datu ievades speciāliste
AIGIJA FRĪDENBERGA
Tel. 63320213, 22337025
aigija.fridenberga@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
INETA KLEINBERGA
Tel. 63350106, 27020941
ineta.kleinberga@kuldiga.lv

Grāmatvede
VELTA SVAŽA
Tel. 63350175, 27864134
velta.svaza@kuldiga.lv

Saimniecības vadītājs
KRISTS JONELIS
Tel. 25239177
krists.jonelis@kuldiga.lv

Nodarbību vadītāja Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem
VITA TREILONE
vitatreilone@inbox.lv

Sociālās palīdzības organizatore
Laidos, Turlavā, Snēpelē
DAIGA KORPFA
Tel. 26620677
daiga.korpfa@kuldiga.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļā
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē, Skrundā
GUNTA RĪNAVA
Tel. 29481085
gunta.rinava@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
DAIGA EZERNIECE
Tel. 63350602, 20293012
daiga.ezerniece@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar senioriem
INESE JAUNZEME
Tel. 63350602, 27020734
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (DI projekts)
INETA EŅĢELE
Tel. 63350605, 27020733
ineta.engele@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (asistenta pakalpojumi)
MADARA BARANOVSKA
Tel. 63350605, 20293014
madara.baranovska@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
DAIGA ZEMKE
Tel. 27020736
daiga.zemke@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā
MAIRA BAUMANE
Tel. 27807982
maira.baumane@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Padurē, Rumbā, Īvandē
SANTA ŠŪNA – ŠAUBA
Tel. 29335412
santa.suna-sauba@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Kabilē, Rendā, Vārmē
DINA ŠIMPERMANE
Tel. 28368352
dina.simpermane@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Pelčos, Vilgālē, Priedainē
JANA AŅIŠINA
Tel. 27810191
jana.anisina@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Snēpelē, Turlavā, Laidos
ĀRIJA BRŪDERE
Tel. 27843923
arija.brudere@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
SINTIJA STEPIŅA (ilgstošā prombūtnē)
Tel. 28608498
sintija.stepina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
GUNTA STIBA
Tel. 28608498
gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar sociālo palīdzību
Skrundā, Skrundas pagastā
MIRDZA RAGA
Tel. 28694587
mirdza.raga@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību
Pelčos, Vilgālē, Priedainē
GUNTA ALKŠŅUZARA
Tel. 26349549
gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Skrundā, Skrundas pagastā
ILVA KLIEMANE
Tel. 28650529
ilva.kliemane@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem
Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā
LIGITA BERGMANE
Tel. 22013423
ligita.bergmane@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
VINETA BRŪDERE-SEDLIŅA
Tel. 63322276; 27020742
vineta.brudere@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
LIGITA ZEMNIECE
Tel. 63350601, 27020738
ligita.zemniece@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Pelčos, Vilgālē, Priedainē
LAILA JANKOVSKA
Tel. 25652169
laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Padurē, Rumbā, Īvandē
GUNITA ŠTERNBERGA
Tel. 28632702
gunita.sternberga@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Skrundā, Skrundas pagastā
INGA EIKINA
Tel. 28641348
inga.eikina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
UNA POLE
Tel. 29254339
una.pole@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Laidos, Turlavā, Snēpelē
LAILA KUDIŅA
Tel. 26553069
laila.kudina@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Kabilē, Rendā, Vārmē
IVETA GASPARE
Tel. 27864780
iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību Kuldīgā
ELITA ERBA
Tel. 63350600, 28626145
elita.erba@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore
Īvandē, Padurē, Rumbā
LĪNA SPECIUSA-ANDERSONE
Tel. 20293013
lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

Sociālās palīdzības organizatore
Kabilē, Vārmē, Rendā
AIVIJA BLINDE
Tel. 29404212
aivija.blinde@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece ar sociālo palīdzību Kuldīgā
AGNESE ZĪLĪTE
Tel. 63350600, 27844910
agnese.zilite@kuldiga.lv

Sociālās palīdzības organizatore Kuldīgā
LOLITA ROŽKALNE-SKARŽINSKA
Tel. 63350600, 27800188
lolita.rozkalne@kuldigasnovads.lv

Sociālās palīdzības organizatore
Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā
JOLANTA DOMBROVSKA
Tel. 27885233
jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

SOCIĀLĀ DIENESTA REKVIZĪTI