Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/2 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikums