Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Higiēnas pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personas vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot socializēšanos un integrāciju sabiedrībā, kā arī mazinātu slimību izplatīšanās risku.

Pakalpojums ietver

dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā; veļas mazgāšanu 2 reizes mēnesī.

Pakalpojumu piešķir

Personai, kurai noteiktas diagnozes, funkcionālo traucējumu vai sociālo apstākļu dēļ, nav iespējams nodrošināt savu vai savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Pakalpojumu nepiešķir

Personai, kura saņem aprūpes mājās vai senioru dienas aprūpes centra pakalpojumu.


PAKALPOJUMS TIEK NODROŠINĀTS SADARBĪBĀ AR:

 

Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komiteju, kontaktpersona Tatjana Kulbare (63322780)

Kuldīgas Apvienoto metodisko baznīcu, kontaktpersona Anitra Dieziņa (25902888), Kuldīgā, Policijas ielā 8.