Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Klientu pieņemšana notiek “Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pagasts

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (O.)

Tel. 25652169; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (T.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (C.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv