Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Kurmāles pagasts

Klientu pieņemšana: “Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Štāle (O.)

Tel. 25652169; laila.stale@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ieva Paiča (T., P.)

Tel. 27810191; ieva.paica@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Keisija Heidemane (C.)

Tel. 26349549; keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv