SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN ATBALSTA NODAĻA

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

  Apkopota informācija par sociālo palīdzību Kuldīgas novadā

Mūsu klienti ir jebkurš Kuldīgas novada iedzīvotājs, kurš deklarējis  savu  dzīvesvietu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Palīdzība tiek sniegta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļā klienti tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. 

PIEEJAMIE PABALSTI

Laimīgu dzīvi raksturo nevis grūtību trūkums, bet spēja tās pārvarēt.
Ja esi nonācis grūtībās, nekautrējies lūgt palīdzību!  Neesi vienaldzīgs – palīdzi mums saredzēt, ja kādam nepieciešams atbalsts!

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN ATBALSTA NODAĻAS SPECIĀLISTI

Madara Brūkle

Madara Brūkle

Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļas vadītāja

Tel. 63320213; 27020751
madara.brukle@kuldigasnovads.lv

Agnese Zīlīte

Agnese Zīlīte

Vecākā sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350600; 27844910
agnese.zilite@kuldigasnovads.lv

Elita Erba

Elita Erba

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350600
elita.erba@kuldigasnovads.lv

Lolita Rožkalne - Skaržinska

Lolita Rožkalne-Skaržinska

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Dzirnavu iela 9, Kuldīga

Tel. 63350600; 27800188
lolita.rozkalne@kuldigasnovads.lv

Daiga Korpfa

Daiga Korpfa

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Laidi, Turlava un Snēpele

Tel. 26620677
daiga.korpfa@kuldigasnovads.lv

Aivija Blinde

Aivija Blinde

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kabile, Vārme, Renda

Tel. 29404212
aivija.blinde@kuldigasnovads.lv

Keisija Heidemane

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Kurmāle (Vilgāle un Priedaine), Pelči, Īvande

Tel. 26349549
keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

Jolanta Dombrovska

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Gudenieki un Alsunga

Tel. 27885233
jolanta.dombrovska@kuldigasnovads.lv

Lina Andersone

Līna Speciusa – Andersone

Sociālās palīdzības organizatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Rumba, Padure, Ēdole

Tel. 20293013
lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

Gunta Rīnava

Gunta Rīnava

Klientu apkalpošanas speciāliste Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļā
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Nīkrāce, Rudbārži, Raņķi un Skrunda

Tel. 29481085
gunta.rinava@kuldigasnovads.lv

Mirdza Raga

Mirdza Raga

Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija Skrundā, Kalēju ielā 4

Tel. 63331296; 28694587
mirdza.raga@kuldigasnovads.lv