Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
organizatoriskā struktūra