Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ĪVANDES PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek „Skolas nams”, Īvande

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Ilze Balode (Pr., O., P.)

Tel. 29335412; ilze.balode@kuldigasnovads.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (T.)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Marlēna Vidmane (aizvieto) (C.)

Tel. 27020746;