Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ĪVANDES PAGASTS

Klientu pieņemšana: „Skolas nams”, Īvande

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Eva Bērziņa (katra mēneša pirmā un trešā otrdiena)

Tel. 29335412; eva.berzina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Keisija Heidemane (katra mēneša pirmā un trešā trešdiena)

Tel. 26349549; keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena)

Tel. 22013423; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv