Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ĪVANDES PAGASTS

Klientu pieņemšana notiek „Skolas nams”, Īvande

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Dace Gulbe (Pr., O., P.)

Tel. 29335412; dace.gulbe@kuldiga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Līna Speciusa-Andersone (T.)

Tel. 20293013; lina.speciusa@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Inese Šķēle (C.)

Tel. 28632702; inese.skele@kuldiga.lv