Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Kurmāles pagasts

Klientu pieņemšana: „Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Keisija Heidemane (Pr., O., P.)

Tel. 26349549; keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (T.)

Tel. 25652169; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Jana Aņišina (C.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldigasnovads.lv