Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

Klientu pieņemšana notiek „Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (Pr., O., P.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Ligita Bergmane (T.)

Tel. 22013423; ligita.bergmane@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (C.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldiga.lv