Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

Klientu pieņemšana notiek „Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (Pr., O., P.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (T.)

Tel. 25652169; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (C.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldiga.lv