Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Nr. KNP/2021/6 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”

  KNP_2021_6

MATERIĀLAIS ATBALSTS NEIZVĒRTĒJOT PERSONAS IENĀKUMUS

Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”

 KNP_2021_9

Nr. KNP/2021/7 “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

 KNP_2021_7

Nr. KNP/2021/8 “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti”

 KNP_2021_8

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”

 KNP_2021_12_konsolid.