Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Nr. KNP/2021/6 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”

  Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā

MATERIĀLAIS ATBALSTS NEIZVĒRTĒJOT PERSONAS IENĀKUMUS

Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”

 Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā

KNP Nr. 7/2023 “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

 Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

KNP Nr. 4/2023 “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti”

  Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”

  Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā