Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Pelču pagasts

Klientu pieņemšana: „Pelču pils”, Pelči, Pelču pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām Jana Aņišina (Pr., O., P.)

Tel. 27810191; jana.anisina@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Gunta Alkšņuzara (T.)

Tel. 26349549; gunta.alksnuzara@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Jankovska (C.)

Tel. 25652169; laila.jankovska@kuldigasnovads.lv