Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Pelču pagasts

Klientu pieņemšana: „Pelču pils”, Pelči, Pelču pagasts

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ieva Paiča (Pr.)

Tel. 27810191; ieva.paica@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Keisija Heidemane (T.)

Tel. 26349549; keisija.heidemane@kuldigasnovads.lv

 

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Štāle (Pk.)

Tel. 25652169; laila.stale@kuldigasnovads.lv