Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PAR SABIEDRĪBĀ BALSTĪTIEM SOCIĀLIEM PAKALPOJUMIEM PERSONĀM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

  Vēl nepilnus piecus mēnešus 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā”. Līdz š. g. 31. oktobrim projektā strādās sociālais darbinieks, speciālais pedagogs, Montesori speciālists, psihoterapeits un jurists, līdz ar to vēl piecus mēnešus būs iespējams piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, saņemt…

Continue reading

PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 11 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta pirmajos divos mēnešos pakalpojumus saņēma 10 personas ar GRT, bet ar š.g. janvāri projektā iesaistītas visas personas, kuras bija plānojušas piedalīties projektā. Pilngadīgas personas ar GRT piedalās sociālo prasmju un Dabas vides estētikas…

Continue reading

KULDĪGĀ UZSĀKTS PROJEKTS PILNGADĪGU PERSONU AR GRT ATBALSTAM

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 11 vai vairāk pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu garumā nodrošinās speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu un grupu nodarbības. Saskaņā ar individuāli personai izstrādātu pakalpojuma plānu starpdisciplināra speciālistu komanda projektā sniegs šādus sociālā atbalsta pakalpojumus: sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā,…

Continue reading