PAR SABIEDRĪBĀ BALSTĪTIEM SOCIĀLIEM PAKALPOJUMIEM PERSONĀM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

 

Vēl nepilnus piecus mēnešus 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā”.

Līdz š. g. 31. oktobrim projektā strādās sociālais darbinieks, speciālais pedagogs, Montesori speciālists, psihoterapeits un jurists, līdz ar to vēl piecus mēnešus būs iespējams piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, saņemt psihoterapeita un jurista konsultācijas. Bet līdz š. g. 31. augustam projektā strādās psihologs un fizioterapeits, līdz ar to vēl nepilnus trīs mēnešus būs iespējams saņemt psihologa un fizioterapeita konsultācijas.

Speciālistu pieredze darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem liecina, ka bieži šiem cilvēkiem ir traucētas sociālās un sadzīves prasmes, grūtības risināt problēmsituācijas, izmantot dažādus pakalpojumus, kontrolēt savu uzvedību. Daudzi no viņiem nespēj pieņemt lēmumus un sekot saviem lēmumiem, pasargāt sevi un izvairīties no izmantošanas.

Lai uzlabotu cilvēku ar GRT dzīves kvalitāti, veicinātu viņu iesaistīšanos nodarbinātībā un integrēšanos sabiedrībā, projektā šie cilvēki saņem psihoterapeita un psihologa konsultācijas pašvērtējuma celšanai, jurista konsultācijas, lai kļūtu pārliecinošāki, aizsargātāki un zinošāki tiesību un pienākumu jautājumos, fizioterapeita atbalstu, lai uzlabotu līdzsvaru, koordināciju, kustību mobilitāti un fizisko veselību kopumā. Speciālā pedagoga vadītās nodarbībās ar Dabas vides estētikas metodēm un Montesori nodarbībās tiek uzlabotas, piemēram, koncentrēšanās un uzmanības prasmes, pilnveidotas saskarsmes prasmes, līdzsvarotas emocijas. Ar speciālistu atbalstu tiek pilnveidotas cilvēku ar GRT sociālās prasmes un funkcionālās spējas.