KULDĪGĀ UZSĀKTS PROJEKTS PILNGADĪGU PERSONU AR GRT ATBALSTAM

 

No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 11 vai vairāk pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu garumā nodrošinās speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu un grupu nodarbības.

Saskaņā ar individuāli personai izstrādātu pakalpojuma plānu starpdisciplināra speciālistu komanda projektā sniegs šādus sociālā atbalsta pakalpojumus: sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā, Montesori nodarbības Montesori pedagoga vadībā, fizioterapijas konsultācijas, Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) speciālista konsultācijas, psihologa konsultācijas un jurista konsultācijas.

Ņemot vērā projekta īstenotāja pieredzi un labo sadarbību ar Kuldīgas Sociālo dienestu, projekta īstenotājs ir apzinājis visas projektā iesaistāmās personas un vienojies ar šiem cilvēkiem par iespējamo dalību projektā.