PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

 

Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 11 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta pirmajos divos mēnešos pakalpojumus saņēma 10 personas ar GRT, bet ar š.g. janvāri projektā iesaistītas visas personas, kuras bija plānojušas piedalīties projektā.

Pilngadīgas personas ar GRT piedalās sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbībās, Montesori nodarbībās, saņem fizioterapijas konsultācijas, Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciālista, psihologa un jurista konsultācijas. Psiholoģiskā un psihoterapeitiskā atbalsta rezultātā personas ar GRT iemācās atpazīt savas emocijas, apgūst dusmu kontroles iemaņas un saskarsmes prasmes, mācās ieklausīties citos un veidot pozitīvu sadarbību, pārvarēt bailes.