AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAŅEMT VALSTS FINANSĒTĀS, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKAS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina iedzīvotājus saņemt valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā paLasīt tālāk

PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” IZVĒRTĒTAJIEM BĒRNIEM – VĒL VAIRĀK SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālāsLasīt tālāk

2021. GADĀ IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem.   No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā nu irLasīt tālāk

PAGARINĀTS TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO IZZIŅU TERMIŅŠ

Kuldīgas novada Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, piešķirtais statuss AUTOMĀTISKI tiek pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma.   Līdz ar to, arī izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu,Lasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADĀ ARĪ 2021. GADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.   Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.   KonkursaLasīt tālāk

NO 2021. GADA JANVĀRA IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ KULDĪGAS NOVADA PAGASTOS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka no 2021. gada janvāra tiek mainīta kārtība, kādā sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus un turpmāk sniedz sociālo atbalstu iedzīvotājiem. Turpmāk, Kuldīgas novada pagastos iedzīvotājus pieņems un konsultēs sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības organizators par jautājumiem, kuri saistīti ar trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanu unLasīt tālāk

UZ NOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU

Prasības pretendentam: 1. vai 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālās palīdzības organizators vai sociālais darbinieks. Par pretendentiem tiks uzskatīti arī augstākās izglītības programmas “sociālais darbinieks” studenti, tomēr iegūta sociālā darbinieka vai sociālās palīdzības organizatora kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību; Labas komunikācijas prasmes, empātija; Izpratne par Sociālo pakalpojumuLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.10

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc ir būtiski runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras. Šis ir pēdējaisLasīt tālāk

BIEDRĪBA KULDĪGĀ „KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA” ĪSTENO PROJEKTU BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Kuldīgā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004), kuru finansē “ Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiemLasīt tālāk

ATTĀLINĀTI UN TOMĒR VISI KOPĀ! SOCIĀLIE DARBINIEKI SVEIC VIENS OTRU ZOOM PLATFORMĀ

Svētkus varam radīt mēs paši un tad svētku sajūta atnāks.  Pavisam netradicionālā, bet šogad jau ierastā formātā, Kuldīgas Sociālā dienesta darbinieki sanāca kopā ZOOM platformā, lai vismaz tā būtu kopā, teiktu viens otram laba vēlējumus un katrs sev tvertu to īpašo Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu. Sociālos darbiniekus sveica mūziķe Laura LoLasīt tālāk

PATVERSMES IEMĪTNIEKI SAŅEMS SILTAS VILNAS ZEĶES

Novada iedzīvotāja Alise Simsone uz sociālo dienestu nogādāja pašas adītas, vilnas zeķes, kuras adījusi vairākus mēnešus ar noteiktu mērķi – noziedot sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem, kuri ziemas pārlaiž patversmē “Kabiles Zilais krusts”. Alise noadījusi un dāvājusi 18 zeķu pārus un cer, ka tās šoziem kādu silti sasildīs. Silto dāvanu sociālā darbinieceLasīt tālāk

BIJUSĪ KULDĪDZNIECE ZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Mums līdzās dzīvo jauki un sirds silti līdzcilvēki, kuru vēlme palīdzēt sava novada sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem ir pašsaprotama lieta. Kuldīgas Sociālais dienests šodien saņēma 20 skaistas, košas sejas aizsargmaskas, kuras darinājusi mūsu novadniece Zane Kļava.   Darinātās sejas aizsargmaskas ir dažāda izmēra un derēs gan bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. ZaneLasīt tālāk

KULDĪGĀ IEDZĪVOTĀJI VAR PIETEIKTIES VALSTS FINANSĒTAJĀM, VAIRĀKKĀRT LIETOJAMAJĀM SEJAS UN DEGUNA AIZSARGMASKĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ir saņēmusi valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas, kuras iedzīvotāji varēs saņemt ministru kabineta noteikumos paredzētās personu grupas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību, lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. → Kuldīgas pilsētāLasīt tālāk

KULDĪDZNIECE NOZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Kuldīgas sociālajā dienestā ienāca kāda jauna kuldīdzniece un kā ziedojumu pasniedza pašdarinātas, vairākkārt lietojamās auduma sejas aizsargmaskas. Ziedotāja tās darinājusi ar vislielāko centību un mīlestību, jo vēlējusies šinī, tik saspringtajā laikā, kad visapkārt valda manāms nemiers un neapmierinātība, radīt un dāvāt ko pavisam gaišu.   Nora Bērtulsone saka, ka audumusLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS Nr.9

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.9: viņiLasīt tālāk

SOCIĀLAIS DIENESTS ATBALSTĪS VAIRĀKAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS, NODROŠINOT DEGUNA UN MUTES AIZSEGUS

Viens no pamatprincipiem, kurš saskaņā valstī noteiktajiem drošības pasākumiem ir jāievēro, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir distancēšanās. Distancēšanās un drošības nodrošināšanai iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī mutes un deguna aizsegus (maskas). Masku lietošana nu jau ir obligāta prasība gan sabiedriskajā transportlīdzeklī, kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās,Lasīt tālāk