Projekti

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

SKRUNDAS UN ALSUNGAS IEDZĪVOTĀJUS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM AICINĀTI PIETEIKTIES PAKALPOJUMIEM

Sociālais dienests aicina Skrundā un Alsungā dzīvojošos cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, pieteikties bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Pieejami šādi pakalpojumi: aprūpe mājās, psihologa un citu speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības u.c. Lai saņemtu minētos pakalpojumus, vispirms tiks veiktaLasīt tālāk

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PIEAUG PIEEJAMAIS ATBALSTS UN TĀ SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 2023. gadā.Lasīt tālāk

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI TIEŠSAISTĒ PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES, IEPAZĪST “ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMU DOBELES NOVADĀ UN KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA CĪRAVAS TERITORIĀLO STRUKTŪRVIENĪBU

22. septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikumaLasīt tālāk

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Šī gada septembra mēnesis ir pēdējais, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.   Vēl septembra mēnesī vairāki bērni piedalās fizioterapeita, sporta trenera, logopēda un speciālā pedagoga nodarbībās un konsultācijās,Lasīt tālāk

IZSLUDINA PAPILDU APMĀCĪBU IESPĒJAS KURZEMNIEKIEM SASKARSMEI AR CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM, BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN BĒRNIEM ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā izsludina pieteikšanos papildu apmācībām, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas,Lasīt tālāk

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Vēl tikai trīs mēnešus bērniem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ ir traucētas komunikācijas, mācīšanās, mobilitātes spējas, grūtības veikt ikdienas darbības un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, būs iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.     Projektā jau aizritējuši nepilni deviņi mēnešiLasīt tālāk

KULDĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS IR ATSĀCIS ĀRA GRUPU NODARBĪBAS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Kuldīgas novada p/a “Socialais dienests” ir atsācis grupu nodarbības personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras norisinās sadarbībā ar projektu “Kurzeme visiem”. Grupu nodarbības ir viena no aktivitātēm deinstitucionalizācijas procesā. ——— Kā informēja grupas vadītājas sociālā darbiniece Dina Šimpermane un sociālā darbiniece Dace Gulbe, tad šoreiz dalībnieki apguva prasmes neverbālajā komunikācijāLasīt tālāk

TIEŠSAISTĒ APMĀCĪS KURZEMNIEKUS SASKARSMEI AR CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM, BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN BĒRNIEM ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devējiLasīt tālāk

TIEŠSAISTES SANĀKSMĒ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI TIEKAS AR TIESĪBSARGA BIROJA PĀRSTĀVJIEM UN PĀRRUNĀ PROJEKTA AKTUALITĀTES

Šogad pirmo reizi uz tikšanos tiešsaistē 25.martā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda un partneri – pārstāvji no Kurzemes pašvaldībām, valsts sociālās aprūpes centra un bērnu sociālās aprūpes iestādēm, lai pārrunātu pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī citas projekta aktualitātes. Tikšanās reizē piedalījāsLasīt tālāk

PARAKSTA LĪGUMU PAR GRUPU DZĪVOKĻU IZVEIDI KULDĪGĀ

Piektdien, 26. martā, Kuldīgā pie ēkas Leona Paegles ielā 12, kur nākotnē atradīsies grupu dzīvoklis pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, svinīgi parakstīja līgumu par ēkas pārbūvi.   Grupu dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociāloLasīt tālāk

KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBĀS TURPINA PIEAUGT SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS IESPĒJAS UN SAŅĒMĒJU SKAITS

2020.gadā Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros attīstītas 4 jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas, nodrošinot nepieciešamā atbalsta iespējas tuvāk dzīvesvietai vismaz 30 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 43 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Turpinājis augt arī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaitsLasīt tālāk

VIDUSKURZEMĒ TURPINĀS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM

Jau pagājuši pieci mēneši kopš bērni ar FT saņem biedrības „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” atbalstu.   Projektā tika plānots iesaistīt 37 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākus, aizbildņus no Kuldīgas,Lasīt tālāk

PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” IZVĒRTĒTAJIEM BĒRNIEM – VĒL VAIRĀK SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālāsLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.10

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc ir būtiski runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras. Šis ir pēdējaisLasīt tālāk

BIEDRĪBA KULDĪGĀ „KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA” ĪSTENO PROJEKTU BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Kuldīgā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004), kuru finansē “ Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiemLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS Nr.9

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.9: viņiLasīt tālāk