KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA IESPĒJU ĢIMENĒM PIETEIKTIES DIVĀM BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM SKOLĒNU RUDENS BRĪVLAIKĀ

 

Šajā rudenī – skolēnu rudens brīvlaikā – Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai divās bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē divas aizraujošas trīs dienu (divu diennakšu) integratīvās rudens nometnes:

21.- 23. oktobrī “Kurzemes piedzīvojums rudenī” viesu namā “Raganas slota”, Ventspils novadā (rīko nodibinājums “Palīdzēsim.lv”);

26. – 28. oktobrī “Kur tu – tur es!!!” “Dvēseles veldzes dārzā”, Ziemupē, Laiveniekos, Dienvidkurzemes novadā (rīko Latvijas Bērnu atbalsta fonds)

Nometņu programmas ir pieejamas projekta mājas lapā https://kurzemevisiem.lv/, un tās paredz bērnu un pusaudžu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā – brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē viņi nepiespiesti mācīsies izprast un izzināt pasauli un savus vienaudžus. Savukārt, vecākiem būs iespēja satikt citas ģimenes, dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī smelties enerģiju, dzīvesprieku un radošumu, apmeklējot dažādas nodarbības.

Pieteikšanās projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotajām bezmaksas integratīvajām nometnēm, līdz 12.oktobrim, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē https://kurzemevisiem.lv/ lapā.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem (vismaz viens no bērniem vai pusaudžiem ir vecumā no 7 – 16 gadiem), tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki).

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Papildu informācijai:

Laura Homka

Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv