SOCIĀLAIS DIENESTS IZSAKA PATEICĪBU PAR IEGULDĪTO DARBU

 

Šogad aprit apaļi 20 gadi, kopš sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar fukcionāliem traucējumiem Ineta Enģele strādā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”.  

Kādēļ strādājat šajā nozarē? Kā notika profesijas izvēle? Bija kādas alternatīvas?

Darbu uzsāku 2002. gada 2.maijā par sociālo darbinieci pašvaldībā, kas strādā ar personām ar invaliditāti. Sākums bija ļoti interesants, jo pirms manis nebija bijis šāds darbinieks. Pati sev noteicu darbus un arī tos izdarīju. Pēc pirmās izglītības biju medicīnas māsa, ilgu laiku nostrādāju Kuldīgas slimnīcā un arī izdegu, meklēju līdzīgu profesiju un atradu.

I. Enģele maģistrantūras izlaidumā Liepājas pedagoģijas akadēmijā

Vai ir kāds atmiņā paliekošākais notikums?

Laikam vairāk palikuši atmiņā pirmie ES apstiprinātie projekti. Auto pacēlāja iegāde Invalīdu biedrībai “TU VARI”, biedrībai iegādāta datoru aprīkota apmācību klase, apmācību programmas un tās pielietojums. Ļoti jauks un darbīgs laiks.

Kas sniedz lielāko gandarījumu?

Darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienmēr pozitīvs un darbīgs. Šobrīd jaunā dienas centra izveide. Būs jauni pakalpojumi, moderns, mūsdienīgs dienas centrs. Tāpat novadā top grupu dzīvokļi, kas ir ļoti gaidīts pakalpojums.

Bez kā nevarat iedomāties savu ikdienu?

Bez saviem kolēģiem, kas var sniegt labus padomus, sadarbība ar citu novada kolēģiem. Ka tu vari piezvanīt un konsultēties par visiem sev vajadzīgiem jautājumiem un saņemt profesionālu atbalstu sociālajā darbā. Bez klientiem, kas nāk un kuriem sniedz sociālos pakalpojumus un kuriem es arī palīdzu.

I. Enģele ar koleģiem

Ko novēlētu jaunajiem darbiniekiem, kuri tikko uzsākuši vai plāno uzsākt darba gaitas sociālajā sfērā?

Būs daudz darba, nebaidīties un mācīties, jo sociālajā darbā visu laiku ir jāmācās, būt laipnai un iejūtīgai. Bieži vien mēs klientam esam vienīgie palīdzošie cilvēki.

Sveicam un no visas sirds pateicamies par ieguldīto darbu un enerģiju! Lai veselība, izturība un darba spars arī turpmāk!