2021. GADĀ IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem.

 

No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā nu ir 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām.

Vienlaikus no šī gada sākuma ir izmaiņas arī trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanas kārtībā. Lai mājsaimniecību pasludinātu par trūcīgu, pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt ne lielākiem kā 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro), bet pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība Latvijā ir tiesīga noteikt individuāli, bet ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Kuldīgas novadā šobrīd ir spēkā esošie noteikumi, kuros noteikts, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz  285,00 euro. Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuri nezina vai viņu ienākumi atbilst kādam no minētajiem statusiem, bet sociālā palīdzība ir nepieciešama, sazināties ar Kuldīgas novada sociālā dienesta sociālās palīdzības nodaļas vadītāju Madaru Brūkli pa tālruni 63320213 vai e-pastā madara.brukle@kuldiga.lv , kura izskaidros un pastāstīs par statusa izvērtēšanas kritērijiem. Pagastos dzīvojošie iedzīvotāji aicināti sazināties ar pagastos strādājošajiem sociālās palīdzības speciālistiem un lūgt konsultācijas. Lai sniegtu plašāku sociālās palīdzības atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, tad pašvaldībā plānots maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni pārskatīt 2021. gada pirmajā pusē ar cerību, ka grozījumi stāsies spēkā jau no 1. aprīļa.

 

Sociālais dienests informē, ka, ņemot vērā, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim, personām, kurām jau piešķirts (pagarināts) trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statuss, tas automātiski tiks pagarināts – bez klienta klātbūtnes un bez iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga vismaz līdz 2021. gada februāra beigām, tajā skaitā ES pārtikas paku un higiēnas preču saņemšanai.

 

➡ Detalizētāku informāciju lasi ŠEIT https://lvportals.lv/…/323378-jauni-noteikumi-truciga 
Teksts un infografika: Vineta Brūdere-Sedliņa