BIEDRĪBA “MINI SD” 17. DECEMBRĪ ORGANIZĒS PROJEKTA PAPILDPASĀKUMU

 

 

Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.

 

Šī gada 17. decembrī, plkst. 15:00, “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts notiks “Mini SD” rīkotais projekta papildpasākums “Patriotiski aksesuāri un atstarotāji”.