KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLIE DARBINIEKI SNIEGS KONSULTĀCIJAS, LAI ZTI NEVEIKTU PIEDZIŅAS PROCESU NO 500 EIRO ĢIMENES VALSTS PABALSTA

Sociālā dienesta klienti nereti pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no kredītiestāžu kontiem Zvērinātie tiesu izpildītāji (turpmāk – ZTI) ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta, uzturlīdzekļiem vai arī pašvaldības piešķirtajiem pabalstiem.

 

Kā noskaidroja Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, tad tiesu izpildītājam nav pieeja parādnieka bankas vai pasta norēķinu kontam, un tas neredz, kas ieskaita kontā naudu. Ja tiesu izpildītājs no konta vērš piedziņu pret kādu no pabalstiem, kas ir neaizskarami, tad rakstiski jāvēršas pie tiesu izpildītāja un par izveidojušos situāciju jāinformē, ar izziņu apliecinot, ka parādnieks ir konkrētā pabalsta veida saņēmējs.

 

Lai vienreizējais pabalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu netiktu novirzīts personas parādu segšanai, Kuldīgas Sociālais dienests aicina Kuldīgas novadā dzīvojošās parādnieku ģimenes laicīgi informēt savu tiesu izpildītāju par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu.

 

Sociālā dienesta mērķis un uzdevums ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kas nozīmē, palīdzēt arī ar informācijas sniegšanu par sava budžeta plānošanu. Mēs apzināmies, ka valsts atbalstītā un piešķirtā piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, daudzās ģimenēs jau ir radījusi satraukumu un bažas par naudas izlietojumu. Tāpēc Kuldīgas novada sociālie darbinieki kā vienu no saviem uzdevumiem uzskata, konsultēt savus klientus par sava budžeta lietderīgu izlietojumu un finanšu pratību, lai to sociālās problēmas vēl vairāk nepasliktinātos.

 

Sociālais dienests informē, ka ieturējumus no šī pabalsta tiesu izpildītāji neveiks, jo tas ir vienreizējs pabalsts, kurš paredzēts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem Covid-19 krīzes radīto apstākļu mazināšanai.

 

Tomēr, lai tiesu izpildītājs tehniski spētu nodrošināt to, ka pabalsts netiek ieturēts, parādniekam ir laikus jāinformē savs tiesu izpildītājs, ka viņš šādu pabalstu saņems. Jāņem vērā, ka tiesu izpildītājs pats nevar nevienā datu bāzē iegūt informāciju par to vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka parādnieks laikus informē savu tiesu izpildītāju, jo īpaši šajā gadījumā, kad parādnieks skaidri zina, ka martā saņems no valsts pabalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu.

 

Vienlaikus informējam, ka  ka telefoniski sazinoties ar Sociālo dienestu, tiks sniegts atbalsts iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā savam tiesu izpildītājam. Tāpat, sociālie darbinieki klientam sniegs nelielu konsultāciju par saņemtā, vienreizējā pabalsta lietderīgu un jēgpilnu izlietojumu. Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji, kuriem ierosinātas parādu piedziņas lietas ZTI, aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni 63350107, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku, lai ierastos klātienē un saņemtu konsultāciju un praktisku palīdzību iesnieguma sagatavošanā ZTI par piedziņas nevēršanu pret valsts ģimenes pabalsta piemaksu, kuru ģimenēm sāks izmaksāt no šī gada 1. marta. Pagastos dzīvojošie iedzīvotāji aicināti sazinās ar savu sociālo darbinieku un noskaidrot konkrētu ierašanās datumu un laiku konsultācijas saņemšanai.

 


 

Civilprocesa likuma 552. pants skaidri norāda parādnieka pienākumus un to neizpildīšanas sekas. Likumā teikts, ka parādniekam pēc uzaicinājuma jāierodas pie tiesu izpildītāja un jāsniedz paskaidrojumi par savu mantisko stāvokli un darbavietu, kā arī par papildu ienākumu avotiem – tajā skaitā par konkrētiem sociālajiem pabalstiem.

 

596. pants. Summas, uz kurām nevar vērst piedziņu

Piedziņu nevar vērst uz:

1) atlaišanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, valsts sociālajiem pabalstiem, valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;

2) kompensācijas izmaksām par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos un citām kompensācijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības;

3) darbiniekam izmaksājamām summām sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu;

4) sociālās palīdzības pabalstiem;

5) bērna uzturlīdzekļiem Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā, kurus, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem, kā arī uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem bērna uzturlīdzekļiem.

 

 

Teksts: sociālā darbiniece Vineta Brudere-Sedliņa