NO 2021. GADA JANVĀRA IZMAIŅAS SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ KULDĪGAS NOVADA PAGASTOS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka no 2021. gada janvāra tiek mainīta kārtība, kādā sociālā darba speciālisti pieņem apmeklētājus un turpmāk sniedz sociālo atbalstu iedzīvotājiem. Turpmāk, Kuldīgas novada pagastos iedzīvotājus pieņems un konsultēs sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības organizators par jautājumiem, kuri saistīti ar trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanu un materiālo atbalstu (pabalsti) un arī sociālais darbinieks, kurš konsultēs par sociālajiem pakalpojumiem un sniegs atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kas nav saistīti ar materiālās palīdzības sniegšanu. Sociālie darbinieki divas dienas nedēļā apmeklētājus, pēc iepriekšēja pieraksta, pieņems un sniegs neieciešamo sociālo palīdzību vai pakalpojumus. Ja speciālista konsultācija būs nepieciešama citā dienā, iepriekš ar speciālistu sazinoties, būs iespēja vienoties par individuālu tikšanās laiku. Katrs speciālists apkalpos divas pagastu teritorijas.

 

Līdz šim šāda darba kārtība jau tika organizēta dažos pagastos, bet nu šāds darbības modelis tiks ieviests visā novada teritorijā. Jaunā kārtība ir saistīta ar profesionālās kompetences un atbildības nodalīšanu starp sociālā darba speciālistiem, apvienojot divas apkalpojamās teritorijas. Šādas izmaiņas, kad sociālā darba speciālistu darbs pagastos tiek organizēts pa divām pagastu teritorijām, un tiek nodalītas divas atšķirīgas profesionālās kompetences un atbildības jomas – sociālais darbs un sociālā palīdzība, pakāpeniski Kuldīgas novadā jau tika ieviests 2019. gadā. Šāds sociālā darba modelis darbojas tik pat kā visā Latvijas teritorijā un ir nepieciešams, lai pagastos dzīvojošie iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvāku, viņu vajadzībām atbilstošu sociālo atbalstu, bet sociālā darba speciālisti varētu racionāli plānot savu darba laiku un apjomu, kā arī pilnveidot savas profesionālās zināšanas katram savā jomā.

 

Šāda darba organizācija Kuldīgas novada pagastu teritorijās ļaus vairāk ieviest tādas sociālā atbalsta aktivitātes, kas vērstas uz sociālo problēmu cēloņu novēršanu un sociālo gadījumu risināšanu. Savukārt iepriekšējais pieraksts ir svarīgs, lai sociālā darba speciālists var ieplānot atbilstošu konsultācijas ilgumu un klientam nebūtu lieki jāgaida. Iepriekšējais pieraksts veicina apmeklētāju konfidencialitāti, un konsultācija var noritēt veiksmīgāk.

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa