PAAUGSTINĀTS IENĀKUMU SLIEKSNIS MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM ATBALSTA

 

No 2023. gada 1. janvāra paaugstināts ienākumu slieksnis maznodrošinātām mājsaimniecībām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta (turpmāk – pārtikas un higiēnas pakas) saņemšanai. Pārtikas un higiēnas pakas ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

  • trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro (iepriekš 327 euro) pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro (iepriekš 229 euro).

  Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?

Pamats atbalsta paku saņemšanai ir sociālā dienestā izsniegta trūcīgas mājsaimniecības statusa vai krīzes situācijas apliecinoša izziņa. Maznodrošinātas mājsaimniecības ir tiesīgas saņemt atbalsta pakas, ja statusa apliecinošajā izziņā iekļauta norāde “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunktu”. Šāda norāde ir nepieciešama, jo Kuldīgas novadā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis noteikts augstāks par ienākumu slieksni pārtikas un higiēnas paku saņemšanai. Atgādinām, ka Kuldīgas novadā maznodrošinātas mājsaimniecības statusam atbilst mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 407 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 285 euro, līdz ar to pārtikas un higiēnas pakas nesaņem visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Mājsaimniecības, kurām ir spēkā esošas maznodrošinātas mājsaimniecības statusa apliecinošas izziņas, taču izziņu izsniegšanas brīdī mājsaimniecība pēc ienākumiem nekvalificējās atbalsta paku saņemšanai, aicinātas vērsties Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” Kuldīgā vai Skrundā, vai pie sava pagasta sociālā darbinieka, lai atkārtoti saņemtu maznodrošinātas mājsaimniecības apliecinošu izziņu ar ierakstu par atbilstību atbalsta paku saņemšanai. Vēlams atkārtotu izziņu saņemšanu pieteikt pa tālruni Kuldīga – 63350107, Skrunda – 63331295.