AICINĀM JAUNOS VECĀKUS UZ ATBALSTA GRUPU “SARGEŅĢELIS”

 

 

“Sargeņģelis” ir jauno vecāku atbalsta programma, kuru izstrādājis centrs “Dardedze”. Programma sastāv no 12 nodarbībām par noteiktām tēmām. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem.

 

Sociālā darbiniece Ligita Bergmane aicina Ēdoles, Gudenieku un Alsungas pagastos dzīvojošās jaunās mammas vai jaunos tētus kopā ar saviem mazuļiem (0-2 gadi) uz atbalsta un izglītojošo grupu “Sargeņģelis”, lai kopā mācītos par bērniņa attīstību, vērotu tā augšanu un kopā rotaļātos.

 

Nodarbības plānotas 2 reizes mēnesī. Katras nodarbības ilgums 2 stundas. Nodarbības vadīs sociālā darbiniece Ligita Bergmane.

 

Tikšanās vieta – Ēdole, Gudenieki vai Alsunga (atkarībā no dalībnieku dzīvesvietas un mobilitātes iespējām).

 

Par vēlmi piedalīties nodarbībās, lūdzam paziņot līdz šī gada 10. jūnijam. Pieteikšanās un detalizētāka informācija iegūstama, zvanot 22013423 (Ligitai) vai, rakstot ligita.bergmane@kuldiga.lv