PATVERSMES IEMĪTNIEKI SAŅEMS SILTAS VILNAS ZEĶES

Novada iedzīvotāja Alise Simsone uz sociālo dienestu nogādāja pašas adītas, vilnas zeķes, kuras adījusi vairākus mēnešus ar noteiktu mērķi – noziedot sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem, kuri ziemas pārlaiž patversmē “Kabiles Zilais krusts”. Alise noadījusi un dāvājusi 18 zeķu pārus un cer, ka tās šoziem kādu silti sasildīs.
Silto dāvanu sociālā darbiniece Daiga Zemke sasaiņojusi glītos dāvanu sainīšos, kuri nu gatavi doties pie patversmes iemītniekiem. Paldies arī Daigai Šteinai par svētku apsveikumu kartiņām, kuras arī tiks nogādātas Kabilē.