SKAIDROJUMS PAR VAKCINĒŠANAS NOSACĪJUMIEM ASISTENTA, PAVADOŅA UN APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN SAŅĒMĒJIEM

❗️❗️❗️
Šodien, 28. oktobrī Labklājības ministrija ir izdevusi skaidrojumu par vakcinēšanas nosacījumiem ASISTENTA, PAVADOŅA un ES finansētā APRŪPES pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem https://www.lm.gov.lv/lv/socialajiem-dienestiem
Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi.
Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu asistenta un pavadoņa pakalpojumu, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, kas nozīmē, ka no šī gada 15. novembra asistentiem, pavadoņiem un aprūpētājiem, lai varētu turpināt sniegt sociālos pakalpojumus.
Pēc 15. novembra pakalpojuma sniedzējiem ❗️obligāti jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. (MK noteikumu Nr.662 72.2.apakšpunkts).
Tādējādi personas bez attiecīgā sertifikāta pakalpojumu sniegt vairs nevarēs un Sociālais dienests attiecīgi nevarēs veikt arī samaksu par pakalpojuma sniegšanu.
Lai persona ar invaliditāti nepaliktu bez pakalpojuma, Sociālais dienests sadarbībā ar pakalpojuma pieprasītāju meklēs citus pakalpojuma nodrošināšanas veidus (piemēram, cita pakalpojuma sniedzēja piesaiste) vai lems par pakalpojuma pārtraukšanu uz laiku, kamēr pakalpojuma sniedzējs saņem sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu.
❗️ Sociālais dienests jau iepriekš pateicas visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā asistentiem, mentoriem, ģimeņu asistentiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 un droši ar atbildību var pildīt pakalpojumus!