IZSTRĀDĀ SOCIĀLĀ DIENESTA PAŠNOVĒRTĒJUMA STANDARTU

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa piedalās Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Vadības kvalitātes modeļa” pilotprojektā, kura rezultāts ir izstrādāts Sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts.

Pilotprojektā, kurš ilgst no 1. maija līdz 30. novembrim, piedalās 18 sociālo dienestu vadītāji no visas Latvijas. Pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes modeli, kas paredz sociālā dienesta darba organizācijas un pašnovērtējuma standartu, kritēriju un aprakstu izstrādi. Plānots, ka pēc pilotprojekta noslēguma katrs sociālais dienests veidos savu pašvērtējumu ik gadu, lai novērtētu izaugsmi un sava darba kvalitāti.

Paralēli standarta izstrādei, projektā notiek 100 stundu mācības vadītajiem 8 moduļos – pārvaldība un vadība, līderība, procesu vadība sociālajā dienestā, cilvēkresursu vadība, partnerība un resursi, stratēģiskā vadība, rezultatīvo rādītāju iegūšana, analīze, noteikšana. Līdz ar klātienes mācībām, vadītājiem tiek uzdoti mājasdarbi, piemēram, izvērtēt katra moduļa esamību un kvalitāti pārstāvētajā sociālajā dienestā.

Dalība pilotprojektā ir liels atbalsts sociālā dienesta darba efektivitātes paaugstināšanai, sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošanai un sociālā darba jomas pārvaldības uzlabošanai.