VIENAS PIETURAS AĢENTŪRA

 

Konsultācijas iebraucējiem, trešo valstu pilsoņiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā

Ierodoties Latvijā pirmo reizi, lai dzīvotu, strādātu vai mācītos, jums var rasties daudz jautājumu. Vienas pieturas aģentūra sniedz personalizētas konsultācijas par visiem ar imigrāciju saistītiem jautājumiem. Mūsu mērķis ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un atbalstu par dzīvi Latvijā vienuviet.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Rožu iela 6, Liepāja, www.integration.lv, https://www.facebook.com/iialatvia/, +371 29570364 (arī Whatsapp) , kristina.eroda@sif.gov.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 14.00 – 18.00
Otrdiena 09.00 – 13.00
Trešdiena 09.00 – 13.00
Ceturtdiena 12.00 – 16.00
Piektdiena 12.00 – 16.00

 

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

 • Klātienes konsultācijas – mūsu birojā Liepājā. Vēlams iepriekš telefoniski pieteikt savu vizīti.
 • Attālinātās konsultācijas – telefoniski Whatsapp aplikācijā un e-pastā.
 • Mutiskā & rakstiskā tulkošanavairāk nekā 24 valodās.
 • Psiholoģiskais atbalsts – psihologa vai psihoterapeita individuālās konsultācijas.
 • Juridiskā palīdzība attālināti un klātienē.

 

KONSULTĀCIJAS

Individuālās konsultācijas pieejamas attālināti un klātienē mūsu birojos Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī vai pa tālruni un tiešsaistes kanāliem latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nodrošināsim tulku.

 

SNIEDZAM KONSULTĀCIJAS ŠĀDOS JAUTĀJUMOS:

 • Migrācija – ieceļošanas un uzturēšanās dokumentu noformēšana (vīza, pase, uzturēšanās atļauja).
 • Nodarbinātība – darba tiesības, darba atrašanas un biznesa uzsākšanas iespējas Latvijā.
 • Mājoklis – dzīvesvietas deklarēšanas iespējas, mājokļa atrašana un sociālā palīdzība.
 • Veselības aprūpe – Latvijas veselības sistēma un kārtība, kādā pieteikties pie ģimenes ārsta.
 • Sociālais atbalsts – sociālo pabalstu veidi un to saņemšanas kārtība, informācija par valsts un pašvaldību sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.
 • Izglītība – izglītības uzsākšana vai turpināšana, esošo izglītības dokumentu atzīšana Latvijā, neformālās izglītības iespējas un brīvprātīgo aktivitātes.

Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).