Sociālajā dienestā tiks organizētas atbalsta grupas sērojošajiem.

 

CIEŠANAS, KURAS IR IZRAISĪJIS ZAUDĒJUMS

Nodarbībās būs iespējams saņemt atbalstu vientulības mazināšanai, nākotnes stiprināšanai (iekšējā spēka meklējumi) izdzīvojot dziļās skumjas un spēcīgās alkas būt atkal kopā ar zaudēto personu.

 

Programmas mērķis: informēt interesentus par sociālā darbinieka kompetenci un atbalstu klientu dzīves labklājības pilnveidošanā ciešanu periodā, kuras ir izraisījis zaudējums, par sevis pilnveidošanu, krīzes situācijas pārvarēšanu.

Programmas uzdevumi:

  • Skaidrot sēras kā intensīvu emocionālu un fizisku reakciju – “klupšana pār klupšanas akmeni”;
  • Atbalstīt un palīdzēt izdzīvot dziļās skumjas un spēcīgās alkas būt atkal kopā ar zaudēto personu – “dzīves traģiskās jūtas”;
  • Atbalstīt pārvarēt vientulību – “kritiens augšup”;
  • Sniegt atbalstu nākotnes stiprināšanā – “iekšējā spēka meklējumi”.

Nodarbības ilgums paredzēts no 40 līdz 60 minūtēm. Interesenti aicināti sazināties ar nodarbību vadītājām/ sociālajām darbiniecēm: Laila Jankovska (25652169) un Ineta Enģele (27020733).