STARPTAUTISKĀ BĒRNU AIZSARDZĪBA DIENA

 

 

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas sociālie darbinieki un ģimenes asistenti sveic STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENĀ!

Viktors Māris Igo ir teicis, ka “Bērns ir nākotne”, bet ko par bērniem saka cilvēki, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm un bērniem?

 Bērns dzīvo katrā vecāka sirdspukstā!

 Bērns ir tas, ar kura ienākšanu pasaulē sākas jauns ceļš viņa vecākiem, jaunas pieredzes, klupieni, celšanās, sāpes, prieki un īstas laimes mirkļi.

 Bērns ir kā stādiņš, kurš jālolo, jāmīl un jāatbalsta, lai redzētu to pieaugam un uzziedam.

 

Bērnu tiesības aizsardzības dienas aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Kopš 1950. gada Starptautisko bērnu aizsardzības dienu lielā daļā pasaules valstu, arī Latvijā, atzīmē 1. jūnijā.

Savukārt 1990. gadā Apvienot Nāciju organizācija (ANO) pieņēma Bērnu tiesību konvenciju, atzīstot, ka bērniem, lai viņi varētu pilnīgi un harmoniski attīstīties kā personības, jāaug ģimenē, laimes, mīlestības un sapratnes gaisotnē; ka visās pasaules valstīs ir bērni, kas dzīvo ārkārtīgi grūtos apstākļos, un ka šādiem bērniem jāpievērš īpaša uzmanība. ANO Bērnu tiesību konvencija ir visplašāk ratificētais cilvēktiesību līgums vēsturē. Tai pievienojušās vairāk kā 196 valstis (arī Latvija kopš 1992. gada).

Ar Bērnu tiesību konvencijas pieņemšanu bērnu tiesības pirmo reizi ieguva arī starptautisko tiesību spēku, atzīstot, ka bērni ir cilvēki un indivīdi ar savām tiesībām.

Atgādinām, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73. panta pirmā daļa nosaka: katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt ne tikai savu, bet arī citu bērnu drošību.