ARĪ 2022. GADĀ KULDĪGAS NOVADĀ ATBALSTĪS SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2022. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

 

Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

 

Konkursa nolikums un pārējie dokumenti atrodami pašvaldības tīmekļa vietnē HTTPS://WWW.KULDIGA.LV/PASVALDIBA/SABIEDRIBAS-LIDZDALIBA/ATBALSTS-SOCILA-JOMA vai arī par tiem var interesēties Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 31. janvārim Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu vai uz e-pasta adresi DOME@KULDIGA.LV tā, lai tie tiktu saņemti līdz 2022. gada 31. janvārim.

 

 Nolikums_Soc_biedribas_2022_finansejuma_pieteikums       Nolikums_Soc_biedribas_2022