BIJUSĪ KULDĪDZNIECE ZIEDO PAŠDARINĀTAS SEJAS AIZSARGMASKAS

Mums līdzās dzīvo jauki un sirds silti līdzcilvēki, kuru vēlme palīdzēt sava novada sociāli mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem ir pašsaprotama lieta. Kuldīgas Sociālais dienests šodien saņēma 20 skaistas, košas sejas aizsargmaskas, kuras darinājusi mūsu novadniece Zane Kļava.

 

Darinātās sejas aizsargmaskas ir dažāda izmēra un derēs gan bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Zane saka, ka šinī svētku laikā sirdī dzimusi vēlme palīdzēt savas pilsētas ļaudīm. Ikdienā Zane nodarbojas ar dažādiem rokdarbiem un šobrīd rokdarbnieces dzīves ceļš aizvedis ārpus Kuldīgas, taču sirdī Zane vienmēr ir Kuldīgas patriote.

 

Ziedojumā saņemtās sejas aizsargmaskas sociālā dienesta speciālisti pēc noteiktas izvērtēšanas, dāvās tiek klientiem, kuriem nav iespējams saņemt valsts atbalstītās sejas aizsargmaskas.

 

Valsts finansētās aizsargmaskas var saņemt:

➡ trūcīgas un maznodrošinātas personas;
➡ patversmes un naktspatversmes pakalpojuma saņēmēji;
➡ aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēji;
➡ senioru Dienas centra apmeklētāji;
➡ Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem apmeklētāji;
➡ personas, kuras saņem krīzes centra pakalpojumu.
Foto: Madara Brūkle
Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa