SVĒTKU PABALSTS POLITISKI REPRESĒTAI PERSONAI

 

Šā gada 25. maija Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti”. Saistošajos noteikumos tiek saglabāti esošie pabalsti – pabalsts jaundzimušajam,  pabalsts senioram nozīmīgā jubilejā, pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā un ieviests jauns pabalsts – svētku pabalsts politiski represētai personai vienu reizi gadā 50 EUR apmērā.

Tiesības saņemt šo pabalstu būs personām, kurām piešķirts politiski represētas personas statuss, ja personas dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus līdz 1. novembrim un persona iesniegusi pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai. Pabalsts tiks pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu vienu reizi gadā, novembrī, pamatojoties uz pirmreizēju iesniegumu, bez ikgadēja iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pirmreizējs iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz līdz 1. novembrim.

Pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Sociālajā dienestā (pilsētas vai pagastu sociālajiem darbiniekiem), iesniegumā norāda konta nr. un pievieno politiski represētās personas statusa apliecinājuma kopiju. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt, nosūtot to uz Sociālā dienesta oficiālo e-pastu soc.dienests@kuldiga.lv vai oficiālo e-adresi portālā www.latvija.lv.

Atkārtoti iesniegumu nepieciešams iesniegt, ja mainās politiski represēto personu svētku pabalsta saņēmēja norēķina konta nr.

Informējam, ka no 2024. gada 1. janvāra tiek paredzēta esošā pabalsta senioram nozīmīgā jubilejā apmēra palielināšana par 10 EUR, nosakot to 40 EUR apmēru šī brīža 30 EUR vietā.