ATTĀLINĀTI UN TOMĒR VISI KOPĀ! SOCIĀLIE DARBINIEKI SVEIC VIENS OTRU ZOOM PLATFORMĀ

Svētkus varam radīt mēs paši un tad svētku sajūta atnāks.  Pavisam netradicionālā, bet šogad jau ierastā formātā, Kuldīgas Sociālā dienesta darbinieki sanāca kopā ZOOM platformā, lai vismaz tā būtu kopā, teiktu viens otram laba vēlējumus un katrs sev tvertu to īpašo Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu. Sociālos darbiniekus sveica mūziķe Laura Lo ar dziesmu, kuras vārdos mēs saklausījām ko tik saprotošu un zināmu “Mēs nesam gaismu…” Tāds jau arī ir šīs profesijas (sociālā darba) vadmotīvs – palīdzēt, atbalstīt, sniegt roku.

 

Laba vēlējumus katram darbiniekam teica direktore Sarmīte Segliņa, kura kā gaišs pasaku rūķītis centās katrā raisīt to netveramo svētku sajūtu. S. Segliņa nolasīja savu vēstuli Ziemassvētku vecītim un arī saņemto atbildi, kurā katrai sociālajai darbiniecei un ik vienam no kuplā sociālā dienesta saimes tika pa labam vārdam.

 

Laba vēlējumus teica arī Maruta Jautaiķe, kura lielo sociālā dienesta kolektīvu vadīja līdz šī gada jūlijam. M. Jautaiķe aicināja šinī pārmaiņu laikā nepazaudēt miera sajūtu un ticību saviem spēkiem. Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Lorita Rimaševska atgādināja, ka šis ir bijis jaunu izaicinājumu piepildīts gads, kurš ne tikai licis dažādus neierastus ierobežojumus, bet arī mācījis pieņemt jauno, inovatīvo. Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja vēlēja katram saglabāt sevī un vairot optimismu, lai katrā grūtā brīdī izsvērtu sevī patiesās vērtības.

 

 

 

 

Foto: Dace Smirnova

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa