VĒL NEPILNUS PIECUS MĒNEŠUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

 

Vēl nepilnus piecus mēnešus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā”, lai uzlabotu bērnu prasmes, sociālo situāciju un dzīves kvalitāti kopumā.

Līdz š. g. 31. oktobrim bērniem ir iespēja piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, fizioterapijas nodarbībās un saņemt logopēda, psihoterapeita konsultācijas, bet vecākiem iespēja saņemt speciālā pedagoga atbalstu un konsultācijas.

Bet tikai līdz š.g. 31. augustam projektā strādās psihologs, viens no diviem fizioterapeitiem un bērnu neirologs. Līdz ar to vēl nepilnus trīs mēnešus bērniem iespēja saņemt psihologa konsultācijas, bet vecākiem iespēja piedalīties fizioterapijas nodarbībās un saņemt bērnu neirologa konsultācijas.

Tā kā lielākajai daļai bērnu ar FT ir gan lielās motorikas traucējumi (piemēram, kustību-balsta aparāta traucējumi, asimetriskas stājas, skoliozes, gaitas traucējumi, līdzsvara un koordinācijas traucējumi), gan sīkās motorikas problēmas (piemēram, vāja roku motorika, muskuļu spasticitāte, smalkmotorikas kustību traucējumi), tad fizioterapijas rezultātā ir iespējams, piemēram, mazināt sāpes kustību veikšanas laikā, uzlabot līdzsvaru un koordināciju, stājas stereotipu, gaitas stereotipu, veicināt fizisko aktivitāšu regularitāti ikdienā.

Logopēdijas konsultācijās un Montesori nodarbībās, izmantojot speciālos materiālus un balstoties uz Montesori pedagoģijas idejām, tiek attīstīta bērnu valoda, fonemātiskā uztvere, acu – roku kustību koordinācija, koncentrēšanās spējas, uzlabota dzirdes, taustes, telpiskas uztveres attīstība. Ar speciālistu atbalstu tiek veicināta bērna vispārējā attīstība.