Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

VĒL NEPILNUS PIECUS MĒNEŠUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

  Vēl nepilnus piecus mēnešus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā”, lai uzlabotu bērnu prasmes, sociālo situāciju un dzīves kvalitāti kopumā. Līdz š. g. 31. oktobrim bērniem ir iespēja piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, fizioterapijas…

Continue reading

BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

  Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzsākuši saņemt 23 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi. Bērni jau no projekta pirmā mēneša saņem speciālā pedagoga, logopēdijas – Montesori pedagoga, fizioterapijas nodarbības un logopēda konsultācijas, bet no šā gada janvāra arī psihoterapijas speciālista un…

Continue reading

PAR SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM KULDĪGAS NOVADĀ

  No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem 12 mēnešu garumā nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Rehabilitācijas pakalpojumus sniegs starpdisciplināra speciālistu komanda saskaņā ar individuāli bērnam izstrādātu atbalsta plānu. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam, var piedalīties speciālā pedagoga nodarbībās ar Barboletas, Dabas…

Continue reading