BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

 

Līdz 2023. gada 1. martam projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzsākuši saņemt 23 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi.

Bērni jau no projekta pirmā mēneša saņem speciālā pedagoga, logopēdijas – Montesori pedagoga, fizioterapijas nodarbības un logopēda konsultācijas, bet no šā gada janvāra arī psihoterapijas speciālista un psihologa konsultācijas.

Konsultācijās un prasmju attīstošajās nodarbībās tiek uzlabotas bērnu sociālās, komunikācijas, pašnoteikšanās, sadzīves prasmes un funkcionālās spējas. Speciālā pedagoga nodarbībās, izmantojot dabas materiālus (krāsainos graudus, krāsainās smiltis u.c.), tiek pilnveidotas bērnu saskarsmes prasmes, līdzsvarotas emocijas, stimulēta bērna sīkā motorika, taustes sajūta. Bet, izmantojot Barboleta metodi, īpaša uzmanība tiek pievērsta uzmanības noturības pilnveidošanai un atmiņas vingrināšanai. Psiholoģiskā atbalsta rezultātā bērni iemācās atpazīt savas emocijas, apgūst dusmu kontroles iemaņas un saskarsmes prasmes, līdz ar to mazinās trauksme, nervozitāte un bailes.