PAR SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM KULDĪGAS NOVADĀ

 

No 2022. gada 1. novembra biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” Kuldīgā 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem 12 mēnešu garumā nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Rehabilitācijas pakalpojumus sniegs starpdisciplināra speciālistu komanda saskaņā ar individuāli bērnam izstrādātu atbalsta plānu. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam, var piedalīties speciālā pedagoga nodarbībās ar Barboletas, Dabas vides estētikas metodēm, logopēdijas – Montesori pedagoga nodarbībās, saņemt logopēda konsultācijas, fizioterapijas individuālas nodarbības, Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) speciālista un psihologa konsultācijas.

Bet vecākiem, lai uzlabotu bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti un stiprinātu ģimenes kapacitāti bērnu vajadzību nodrošināšanā, tiek nodrošinātas iespējas piedalīties fizioterapijas nodarbībās individuāli vai mazās grupās, speciālā pedagoga nodarbībās un saņemt bērnu neirologa individuālas konsultācijas.

Ņemot vērā projekta īstenotāja pieredzi darbā ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ģimenēm un labo sadarbību ar Kuldīgas Sociālo dienestu, projekta īstenotājs ir apzinājis visus projektā iesaistāmos bērnus, un vairāki bērni jau pirmajā projekta mēnesī sākuši saņemt pakalpojumus.