PAR FIZISKO AKTIVITĀŠU NODROŠINĀŠANU CILVĒKIEM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

 

Katram cilvēkam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes (FA), lai varētu normāli funkcionēt.

Mēs bieži runājam par fizisko aktivitāšu nepieciešamību bērniem, jo tieši pateicoties fiziskām kustībām bērni aug un attīstās. Tomēr samērā reti tiek runāts par fizisko aktivitāšu svarīgumu un atbilstību katra indivīda veselības stāvoklim un viņa fiziskajai sagatavotībai visos dzīves periodos. Organizētajām fiziskajām aktivitātēm jābūt pozitīvai ietekmei, lai uzlabotu katra cilvēka veselību un pašsajūtu.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” 2022. gadā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināja iespēju divas stundas nedēļā iesaistīties FA un boče treniņa nodarbībās. Nodarbību mērķis bija motivēt dalībnieku dzīvesveida maiņai, palielinot fiziskās aktivitātes.
2022.gadā tika novadītas 80 nodarbības, un dalībnieki piedalījās 8 sacensībās un dažādos pasākumos, kur bija uzaicināti arī sportisti no citiem novadiem, kā arī kara bēgļi no Ukrainas.

Šogad mūsu sportisti Ingus Jēgers un Alise Simsone republikas boče sacensībās ieguva 1.vietu un līdz ar to tiesības pārstāvēt Latviju 2023. gadā Eiropas Speciālās olimpiādes vasaras spēlēs Bērlīnē (Vācijā). Sportistiem jābūt gataviem nākošajā gadā vēl biežākiem treniņiem, lai uzturētu/uzlabotu prasmes.

Informāciju sagatavoja
nodarbību vadītāja/trenere
Nadija Strazdiņa