MAZAIZSARGĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS VARĒS SAŅEMT PAPILDU PĀRTIKAS KOMPLEKTUS

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātajām mājsaimniecībām būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu.
Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” izdevis:
1️⃣ izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam,
2️⃣ par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro),
3️⃣ izziņu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā. Izziņa par personas krīzes situācijā statusu būs derīga tikai 3 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.
UZMANĪBU! Ministru kabineta grozījumi paredz, ka no 1. oktobra līdz 31. decembrim katrai mājsaimniecībai ir iespēja Fonda atbalsta sniegšanas vietās saņemt papildu pārtikas komplektu, uzrādot spēkā esošu pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtu izziņu.
Uz izsniegtajām izziņām maznodrošinātajiem būs norāde “Ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi “4.1.3. apakšpunktu”.