KULDĪGAS NOVADĀ PILOTPROJEKTS “ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMA APROBĒŠANA”

 

 

Kuldīgas novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Pilotprojekta īstenošanas laiks no 2020. gada 2. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.

 

No 2020. gada novembra mēneša Kuldīgas novada Sociālais dienests nodrošina šo sociālo pakalpojumu. Pakalpojums tika piešķirts vienai  ģimenei ar bērnu, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā,  kurā viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem un, kurai ir nepieciešams atbalsts, un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē. Otrs ģimenes asistenta pakalpojums tika piešķirts personai ar kustību funkcionāliem traucējumiem.

 

Šajā laikā jau apgūtās mācības un prasmes:

  • bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā;
  • asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā;
  • izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām;
  • izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā;
  • atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā;
  • informēšana par nodarbinātības iespējām, resursu izzināšana un motivēšana;
  • izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par veselīgām partnerattiecībām;
  • atbalsta sniegšana izglītības jomā (mājas darbi, izglītības procesa pārzināšana, intereses, atbildība un pienākumi, motivēšana);
  • izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas;
  • atbalsts saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām, nepieciešamības gadījumā asistējot, dodoties uz institūcijām/organizācijām (izglītības iestādēm, medicīnas jomas speciālistiem, sociālās palīdzības sniedzējiem u. c).

 

Galvenās atbalsta jomas nosaka individuāli, pamatojoties uz klienta paša spējām un vajadzībām.  Atbalsta pasākumu organizēšana notiek gan darbdienās, gan brīvdienās, ievērojot klientu vajadzības un ietverot noteiktu pakalpojumu apjomu, saskaņā ar ģimenes asistenta darba plānu.

 

Ģimenes, kuras šo pakalpojumu izmanto, stāsta, ka asistenta pakalpojums  ir atbalsts un palīdzības sniegšana. Pakalpojumu nodrošina ģimenes asistents – persona, kura ir piedalījusies apmācības programmā, kurā ieguvusi apliecību par ģimenes asistenta apmācību.