NO 1. OKTOBRA KULDĪGAS NOVADĀ SOCIĀLĀ JOMA TIKS DALĪTA SPECIALIZĀCIJĀS

Ar 2021. gada 1. oktobri Kuldīgas novada Sociālais dienests ir pārmaiņu priekšā, jo sociālā joma tiks dalīta specializācijās, kas nozīmē, ka pārmaiņas pozitīvi ietekmēs mūsu iedzīvotājus, jo iedzīvotāju problēmsituācijas palīdzēs risināt konkrēts speciālists.

 

Latvijā sociālais darbs attīstās, aug sociālā darba prasības gan darba veicējiem, gan klientiem, un ir pienācis laiks arī Kuldīgas novadā ieviest pārmaiņas. Varbūt esat pamanījuši presē un arī Labklājības ministrijas aktivitātēs, ka šāda sociālā darba specializācija notiek visā Latvijā. Mūsu jaunajā novadā Sociālajā dienestā strādā 53 darbinieki, tajā skaitā 34 sociālie darbinieki. Cilvēkus apkalpo Kuldīgas un Skrundas pilsētās un 18 pagastu teritorijās.

 

No 01.10.2021. sociālais darbs pagastu teritorijās tiks specializēts:

→ Sociālais darbs ar ģimeni un bērniem – viens sociālais darbinieks darbam trijās pagastu teritorijās,

→  Sociālais darbs ar pilngadīgām personām, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem – viens sociālais darbinieks darbam trijās pagastu teritorijās,

→ Sociālās palīdzības sniegšana – viens sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības organizators darbam trijās pagastu teritorijās.

 

Izņēmums ir Kurmāles un Pelču pagasts, kuros darbinieki strādās tikai divās pagastu teritorijās, jo Kurmāles pagastā ir divas pieņemšanas vietas, t.i., šie trīs darbinieki pieņems cilvēkus Priedainē, Vilgālē un Pelčos.

Visās pagastu teritorijās klientu pieņemšanas  dienas būs pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās. Katram darbiniekiem vienā no pagastiem būs “bāzes” darba vieta, kurā šis darbinieks uzturēsies un strādās darba dienās, kad nebūs izbraukumu pieņemšanas abos pārējos pagastos.

 

 

Informācija: Direktore Sarmīte Segliņa